Post Empresyonizm (İzlenimcilik Sonrası) Nedir? Hakkında Bilgi, Özellikleri

 

Post Empresyonizm (İzlenimcilik Sonrası) Nedir? Hakkında Bilgi, ÖzellikleriCézanne, Van Gogh (Hollandalı) ve Gauguin (Fransız). İzlenimcilik içinde varlık gösteren ve ruhsallık boyutuna büyük önem veren, yanı sıra hem erken anlamda dışavurumsal boyutlar ortaya koyan, yanı sıra özgür sanatçı ruh yapısının ön plana çıktığı, kısaca biçimler kadar içeriğin, dolayısıyla izlenimin ruhsal boyutunun da önemsendiği bir sanat tavrı olarak dikkat çeker. İzlenimcilik Sonrası’nın üç büyük sanatçısı da, tıpkı Yeni izlenimciler gibi içeriğe dönük, zihinsel kimi kriterleri zorunlu olarak ortaya koymuşlardır.

Özellikle üç önemli sanatçı üzerine kurulu olan İzlenimcilik Sonrası felsefenin oluşumuna katkı verenler Paul Czanne, Vincent van Gogh ve Paul Gauguin olmuştur. Bu oluşuma kimi kaynaklar Lautrec ve Bernardı. da yerleştirirler. Fakat İzlenimcilik Sonrası’nın esas felsefesinin oluşması, Cezanne’ın gizemli ve yalnız kişiliğine paralel, özellikle yapıtları aracılığıyla göz ve tin ilişkisini düşündürtmesinde, Van Gogh’un ruhsal yapısının sanatını, dolayısıyla tüm psikoloji bilimini etkileyen yanında ve Gauguin’in maceracı, yeni kaynaklar arayan özgürlüğünde bulunur.

 

Yorumlar

Free Porn Video