Dna (Deoksiribonükleik Asit) Nedir? Yapısı Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dna (Deoksiribonükleik Asit) Nedir? Yapısı Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

DNA, canlıların genetik bilgisini taşıyan ve bilgileri sonraki döllere aktaran; protein sentezini yöneten, çift iplikli sarmal yapılı bir polinükleotitdir. DNA ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplastta; prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur. DNA molekülünde karşılıklı iki zincirde bulunan pürin ve pirimidin bazları arasındaki eşleşmeler, daima adenin karşısında timin; guanin karşısında sitozin gelecek şekilde düzenlenir. Tüm DNA moleküllerinde … Read more

Asit ve Bazların Canlılar İçin Önemi Nedir? Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

Asit ve Bazların Canlılar İçin Önemi Nedir Hakkında Bilgi Konu Anlatımı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu (H+) veren bileşiklere asit, hidroksit iyonu (OH-) veren bileşiklere baz denir. H2SO4 (sülfürik asit) ve HCI (hidroklorik asit) asite, NaOH (sodyum hidroksit) ve KOH (potasyum hidroksit) baza örnektir. Bir çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu içeriğindeki serbest H+ iyon derişimi belirler. Bir çözeltinin iyon derişimi pH değeri ile ifade edilir. … Read more

Bedava Pepsi Şifreleri 2022 | Kullanılmamış Pepsi Kodları Hilesi

Bedava Pepsi Şifreleri 2021 Kullanılmamış Pepsi Kodları Hilesi

Bedava Pepsi Şifreleri 2022 | Kullanılmamış Pepsi Kodları Hilesi , bu paylaşımda sizlere bedava pepsi kapak şifreleri vereceğiz. Bu pepsi şifreleri yani kodları sayesinde bir çok kampanyadan ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz. Bedava Pepsi Şifreleri 2022 | Kullanılmamış Pepsi Kodları Hilesi makalesi normal bir makale olmakla birlikte süper yani mükemmel şehvetli Bedava Pepsi Şifreleri 2022 | Kullanılmamış … Read more