Okul Servislerinde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

 

Okul Servislerinde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?Taşıma yolu ile eğitimden faydalanacak öğrencilerin seçilen taşıma merkezi kurumlarına günübirlik taşınarak eğitim öğretime devamlarını sağlamak amacı ile yapılan uygulamalarda taşımalı okul servisleri kullanılır. Okul servisleri ise genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin taşınmalarında kullanılan ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtlardır. Okul ve taşımalı eğitim servislerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Okul servislerinde ve taşımalı eğitim taşıtlarında kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar çerçevesinde öğrencilerin daha güvenli bir şekilde ve zamanlarını daha iyi kullanarak okullarına gitmeleri amaçlanmıştır.

Okul ve taşımalı eğitim servisi olarak kullanılan araçlarda aranan şartlar, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde şöyle sıralanmıştır:

 • Okul servis araçlarının arkasında “okul taşıtı” yazısı bulundurulmalıdır.
 • Okul servis aracının arkasında öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde okunacak şekilde, siyah renkte, büyük harflerle “DUR” yazısı bulunmalıdır.
 • Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı; iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
 • Okul servis araçlarında Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
 • Okul servis araçlarının kapıları, şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır.
 • Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli olmalı ve bu araçların altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmalıdır. Ayrıca taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü periyodik muayeneler de yaptırılmış olmalıdır.
 • Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları, yirmi yaşından büyük olmamalıdır.
 • Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi; aracın içerisine, görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilmelidir.
 • Okul servis aracı; Araçların imal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.
 • Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya iş yeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için araçta telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.
 • Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.
 • Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri, taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde okul servis sürücülerinin uyması gereken kurallar belirtilmiştir. Buna göre şoförler öncelikle öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlarında gerekli tedbirleri almalıdır. Öğrencileri, taahhüt ettikleri yere kadar götürüp getirmeli ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamalıdır. Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere araçta rehber personel bulundurmak zorundadır. Okul servis araçlarında şoförlük yapabilmek için sürücülerin ilgili belediyeden özel izin belgesi almaları gerekmektedir.

 

Taşımacılık yapan kişilerin yanlarında çalışanların sosyal güvenlik sigorta işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler, belirlenen okul servis araçları fiyat tarifelerindeki ücrete uymakla yükümlüdür. Okul servis araçlarında güvenli bir yolculuğun gerçekleşmesi için öğrencilerin de uyması gereken birtakım kurallar bulunmaktadır. Öğrenciler, servis araçları tam durmadan araca binmeye ve araçtan inmeye çalışmamalıdır. Öğrenciler, rehber personelin yardımıyla araca sırayla binip araçtan yine sırayla inmelidir. Öğrenciler; yaşı küçük, hasta veya engelli öğrenci varsa onlara öncelik tanımalı, araçtaki diğer öğrencileri itmemelidir.

Araca bindikten sonra yerine geçip oturma”, hemen emniyet kemerini bağlamalıdır. Araç hareket hâlindeyken ayağa kalkmamalı, camları açmamalı, elini, kolunu ve başını kesinlikle camdan dışarı çıkarmamalıdır. Şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Servis aracından indikten sonra varsa kaldırıma veya güvenli bir alana geçmeli ve araçtan uzaklaşmalıdır. Araçların arkasından karşıya geçmeye çalışmak ve aracın arkasında durmak çok tehlikeli olduğundan bu davranışlardan kesinlikle kaçınmalıdır. Araçtan inince karşıya geçilecekse kaldırıma çıkmalı, servis aracının ilerlemesini beklemeli ve yolu tamamen görebilecek hâldeyken karşıya geçme kurallarına dikkat ederek geçmelidir.

 

Yorumlar

Free Porn Video