Nüfus Mübadelesi Sorunu Ne Zaman Nasıl Çözüldü ? Hakkında Bilgi

 

Nüfus Mübadelesi Sorunu Ne Zaman Nasıl Çözüldü ?Nüfus Mübadelesi Sorunu Ne Zaman Nasıl Çözüldü ?; Lozan Barış görüşmeleri sürerken Türkiye ile Yunanistan arasında 30. Ocak 1923 tarihli bir antlaşma imzalanmıştı. Antlaşma, Türkiye’de kalan Rumlarla Yunanistan’da kalan Türklerin karşılıklı yer değiştirmesini öngörüyordu. Ancak Balkan Savaşları öncesinde Batı Trakya’da yaşayan Türkler ile Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan önce İstanbul’da yerleşik bulunan Rumlar bu mübadelenin dışında tutulacaktı.


Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesine Lozan Barış Antlaşması’ndan hemen sonra başlandı. Ancak bu değişim süreci Yunanistan’ın antlaşma hükümlerine aykırı biçimde İstanbul’da olabildiğince fazla Rum nüfus bırakmak istemesi nedeniyle kesintiye uğradı. Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine kadar getiren bu sorun, barışçı bir devlet adamı olan Atatürk’ün izlediği, komşularıyla iyi geçinme siyaseti sayesinde çözümlendi. İki devlet arasında imzalanan 10. Haziran 1930 tarihli antlaşma ile doğum yerleri ve yerleşme tarihleri ne olursa olsun, İstanbul’da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’da yaşayan Türkler mübadele dışında tutuldu.

 

Yorumlar

Free Porn Video