Moskova Antlaşması Önemi, Maddeleri Ve Sonuçları Hakkında Bilgi

 

Moskova Antlaşması Önemi, Maddeleri Ve Sonuçları Hakkında BilgiRusya’da çarlık rejiminin yıkılmasından sonra kurulan Sovyetler Birliği, Batılı devletlerin Anadolu’ya girmesini güney sınırlarının güvenliği bakımından tehlikeli buluyordu. Bu nedenle söz konusu devletlere karşı mücadele yürüten Türkiye’yi destekleyici bir politika izliyordu. Ancak TBMM Hükümetinin askeri gücü konusunda tereddütleri olduğu için bu desteği bir antlaşmaya bağlama konusunda isteksiz davranıyordu.Birinci İnönü Zaferi’nin kazanılması Sovyetler Birliği’nin bu tereddütlerini ortadan kaldırdı.

İki ülke arasında devam eden görüşmeler bu zaferden sonra hızla ilerleyerek 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması’m imzalanmasıyla sonuçlandı. Moskova Antlaşması’yla Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye; Batum Gürcistan’a, Nahcivan ise Azerbaycan’a bırakıldı. Böylece doğu sınırımız bugünkü şeklini aldı. Ayrıca bu cephedeki savaş tehlikesi kesin biçimde ortadan kalktı.

Moskova Antlaşması’yla Sovyetler Birliği, Sevr Antlaşması’m ve çarlık rejiminin Osmanlı Devleti’yle yaptığı antlaşmaları geçersiz sayarak Misakırnilli’yi tanıdı. Ayrıca kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti. Bu antlaşmayla TBMM Hükümetinin hukuki varlığı ve ileride kurulacak devletin sınırları ilk kez büyük bir devlet tarafından tanınmış oldu.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video