Mitoz Bölünme Nedir? Evreleri, Özellikleri Ve Önemi

 

Mitoz Bölünme Nedir?,Vücudumuzda oluşan yaralar ve kesikler bir süre sonra kapanmaktadır. Sizce bu onarım işlemi nasıl gerçekleşmektedir? Canlılarda görülen bir diğer olay da canlı vücudunun büyümesidir. Canlı vücudundaki büyüme ve gelişme nasıl gerçekleşir? Bir binayı inşa etmek için tuğlalar kullanılır. Bir canlı vücudunun büyümesi için gerekli hücreler nereden gelmektedir? Bu bölümde canlıların yapısını oluşturan hücrelerin nasıl çoğaldığını, bir hücreli canlıların nasıl ürediğini ve canlı vücudundaki yaraların nasıl onarıldığını öğreneceğiz.

Mitozun Önemi

Mitoz Bölünme Nedir? Evreleri, Özellikleri Ve Önemi

 

 

Canlıların hücrelerinde yaşamsal faaliyetlerin devam etmesi için birçok metabolik faaliyet gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda hücre büyümektedir. Bir hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünerek yeni hücreler meydana getirmesine hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmesi, temel olarak İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme mitoz ve mayoz olmak üzere iki farklı şekilde meydana gelir. Mitoz çok hücreli canlılarda, canlının büyüyüp gelişmesini ve canlının yaralanan bölgelerinin onarılmasını sağlar. Bir hayvanın veya bitkinin büyümesi, yaralanan ya da kopan bazı organların kendini yenilemesi ve onarması mitozla olur. Tek hücreli organizmalarda ise mitoz, canlının üremesini sağlar. Mitoz sonucunda aynı genetik yapıda iki yeni hücre oluşur. Yani canlının kromozom sayısı değişmez. Aynı görevi yapacak olan hücrelerin, aynı genetik yapıda olması; kromozomlarının değişmemiş olması ve farklılaşmanın meydana gelmemesi mitozun en önemli özelliğidir. Oluşan hücrelerin organel çeşitliği aynı olmakla birlikte organel sayısı ve büyüklüğü değişebilir.

Mitozun Evreleri

Hücre bölünmesi, birbirini takip eden çekirdek ve sitoplazma bölünmesi şeklinde oluşur. Çekirdek bölünmesi hücrede profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evresi olarak aşama aşama gerçekleşir. Meydana gelen bu gelen değişimler aşağıda gösterilmiştir.

 

 
 

Yorumlar

Free Porn Video