Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hangileridir? Amaçları Nelerdir?

 

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hangileridir Amaçları NelerdirAteşkes Antlaşması’m izleyen günlerde galip devletlerin, işgallerinden cesaret alan Rumlar ve Ermeniler gibi azınlık grupları kendi devletlerini kurmak amacıyla Türklere karşı saldırıya geçtiler. Bunlardan Rumlar bir yandan işgalcilere yardım ederken diğer yandan Türklere karşı doğrudan silahlı faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Bu faaliyetlerini daha etkili biçimde yürütmek için de Mavri Mira ve Pontus adlarını taşıyan çeşitli cemiyetler kurdular. Rumlar gibi Anadolu’da devlet kurmak isteyen bir diğer azınlık ise Ermenilerdi. Ermeniler bu amaçla Hınçak ve Taşnak-Sütyun gibi cemiyetler etrafında toplanmışlar, Mondros Ateşkesi’nden sonra da işgalci devletlerden aldıkları destekle silahlı saldırılarına hız vermişlerdi. Bu cemiyetlerin ortak amacı; Çukurova, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ ve Diyarbakır dolaylarında bir Ermeni devleti kurmaktı.

Milli varlığa düşman cemiyetler arasında azınlıkların yanı sıra Türkler tarafından kurulan cemiyetler de vardır. Genellikle 1919 yılı başlarında kurulmuş olan bu cemiyetlerin belli başlıları şunlardır:

Kürt Teali Cemiyeti: İstanbul’da kurulan bu cemiyetin amacı, başta İngiltere olmak üzere itilaf Devletlerinin desteğini alarak Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt devleti kurmaktı.

 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 1911 yılında İstanbul’da İttihat ve Terakki Fırkasına karşı kurulmuştur. İngiltere yanlısı politikalar izleyen bu fırka Milli Mücadele’yi bir isyan hareketi olarak nitelendirmiştir. Etrafına topladığı cemiyetlerle bir muhalefet cephesi oluşturarak Milli Mücadele’ye karşı en şiddetli tepkiyi göstermiştir.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngilizlerin dostluğuna önem veren kişiler tarafından İstanbul’da kurulmuştu. Bu cemiyetin üyeleri, Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürebilmesi için İngiltere’nin himayesi altına girmesi gerektiğini savunuyorlardı.

İslam Teali Cemiyeti: İstanbul’daki bazı medrese öğretmenleri tarafından kurulan bu cemiyetin amacı, din? duyguları kullanarak halkı Milli Mücadele’ye karşı kışkırtmaktı. Cemiyet bu amaçla Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile de iş birliği yapmıştı.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video