Metalik Bağ Nedir? Özellikleri Nelerdir? Konu Anlatımı | Hakkında Bilgi

 

Metalik Bağ Nedir? Özellikleri Nelerdir? Konu Anlatımı | Hakkında BilgiMetalik Bağ Nedir? Özellikleri Nelerdir? ; Metallerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasının nedeni metal atomları arasındaki etkileşimin güçlü olmasıdır. Metallerin önemli özelliklerinden biri düşük iyonlaşma enerjileri, diğeri ise değerlik elektron sayısının değerlik orbital sayısından az olmasıdır. İyonlaşma enerjilerinin düşük olması, değerlik elektronlarının çekirdek tarafından zayıf çekildiğini gösterir. Bu nedenle metal atomları bir arada bulunduğunda değerlik elektronları hem kendi orbitallerinde hem de komşu atomların boş değerlik orbitallerinde rahatlıkla dolaşabilir. Bu nedenle elektronlar sadece kendi atomunun çekirdeği tarafından değil komşu atomların çekirdekleri tarafından da çekilerek metal atomları birarada tutunur.

Metal atomları bir araya geldiğinde değerlik elektronunu vermiş gibi davranan metal katyonu ve ortamda serbest dolaşan değerlik elektronları bulunur. Serbest dolaşan elektronlar adeta bir elektron denizi oluşturur. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekime metalik bağ denir. Metalik bağ sayesinde metal atomları katı ve sıvı fazda bir arada bulunabilir.

Metalik Bağın Metallere Kazandırdığı Bazı Özellikler Aşağıda Verilmiştir:

  • Isı ve elektriği iletirler.
  • Yüzeyleri parlaktır.
  • Tel ve levha hâline getirilebilirler.
  • Esnektirler, dövülebilirler ve şekillendirilebilirler.
 

Yorumlar

Free Porn Video