Merkezi Sinir Sisteminin Yapısı ve işlevleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

 

Beyin kafatası boşluğunda yer alır ve esas olarak şunlardan oluşur: kıvrımlı ve hükümlü, gri beyin kabuğu (boz madde); sinir hücreleri; sinir tellerinden oluşan ak madde. Beynin yapısı; iki asıl beyin yarı küresi, orta beyin, beyincik ve beyin sapı olarak dörde ayrılmıştır. Asil beyin kafatasının büyük bir bölümünü kaplar. Dış yüzeyini saran gri beyin kabuğunda (korteks) en önemli kumanda merkezleri ve zihinsel becerileri yöneten merkezler bulunur.

Beyin kabuğunun çeşitli kıvrımlarındaki görme merkezi, konuşma, işitme, koku alma ve yazma merkezlerinin, bilim adamları tarafından yer ve sınırları belirlenmiştir. Orta beyin ve beyin sapında nefes alma, kalp atışı, kan dolaşımı ve metabolizma süreçlerini düzenleyen merkezler vardır. Beyincik bütün beden hareketlerinin koordinasyonunu ve birbiriyle uyum içinde olmasını sağlar.

Merkezi Sinir Sisteminin Yapısı ve işlevleri Nelerdir Hakkında Bilgi

 

Omurilik omurganın içinde yer alır ve buradaki sinir telleri ve sinir hücreleri merkezi sinir sistemiyle periferal sinir sistemi ya da vejetatif sinir sistemi ve kumanda hücreleri arasındaki bağlantıyı oluşturur. Omurilikte aşağı inen ve yukarı çıkan sinir telleri bulunur. Beyni kaplayan üç zar (menenj) vardır: Bu üç zardan ortadaki örümceksi zar ile en içteki ince zar arasındaki boşluğu beyin omurilik sıvısı doldurur. Beyin-omurilik sıvısının temel işlevi beyni dışarıdan gelen sarsıntılara karşı korumaktır.

Sinir Sisteminin Üç Bölgesi: Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Perifer sinir sistemi duyu sinirleri ile motor sinirlerden oluşur, duyu sinirleri uyarıları beyne iletir, motor sinirlerse merkezi sinir sisteminden çıkan emirleri ileterek kasları harekete geçirir. Otonom sinir sistemi de denen vejetatif sinir sistemi bilinçten bağımsız olarak iç organların işlevlerini idare eder.

 

Yorumlar

Free Porn Video