Martin Luther Kimdir? Hayatı, Eserleri Ve Sözleri Hakkında Bilgi

 

Martin Luther Kimdir Hayatı, Eserleri Ve Sözleri Hakkında BilgiProtestanlığın kurucusudur. Öğretisi Avrupa’da derin sarsıntılara neden olmuştur. Hıristiyan olmanın anlamını değiştiren Martin Luther (1483-1546), Alman şehri Eisleben’de doğdu. Muhafazakar bir köylü evinde büyüdü. Babası Hans, bakır tüccarıydı. Yegane arzusu oğlunun hukukçu olmasıydı. Martin’in ise farklı fikirleri vardı. 1501 yılında girdiği Erfurt Üniversitesi’nde hukuk okurken bölüm değiştirdi ve din üzerine çalışmaya başladı. Çalışkanlığı yüzünden arkadaşları ona “filozof” lakabını takmıştı. 22 yaşında bir manastıra girdi. İki yıl sonra Katolik Kilisesi tarafından rahip olarak görevlendirildi. 1510 yılında Roma’ya gitti.

Bu gezinin, dini düşünceleri üzerinde büyük bir etkisi olacaktı. Şehirdeki gösterişli kiliselerin görkeminden rahatsız oldu. Papa’mn ve Katolik Kilisesi hiyerarşisinin yozlaşmış yapısı onu dehşete düşürdü. Luther’in yaşadığı ani değişim, Roma Katolik Kilisesi’ne karşı Avrupa’da büyüyen genel bir hoşnutsuzlukla paralellik içerisindeydi. Özellikle, geliri Roma saraylarının inşasında kullanılmış ve günahların affını sağla-yan endüljans Roma’daki kirlenmenin çok net bir göstergesi olarak görülüyordu. Yedi yıl sonra, 31 Ekim 1517’de Wittenberg’deki katedralin kapısına görüşlerini anlatan bir doküman astı. “95 Tez” olarak bilinen Luther’in manifestosu, Protestan Reformu’nun başlangıcıydı. Manifestoda endüljansların iptali, kilise hiyerarşisinin yola getirilmesi ve Hıristiyanlığın yeniden yapılandırılması talep ediliyordu. Düşünceleri, hayatının bundan sonraki bölümünde ve hatta ölümünden sonra bile dini ve politik tartışmalara neden olacak; savaşlara kaynaklık edecekti.

1521 yılında, “Worms Kurultayı”nda çeşitli suçlamalara maruz kaldı. Artık saklanmak zorundaydı. Buna rağmen kilise öğretisini sorgulayan eserler vermeye devam etti. 1522 yılında, İncil’in Almanca çevirisini yayınladı. Bu, kilisenin tercüme yasağının ihlali anlamına geliyordu. 1534 yılında ise Eski Ahit’in tercümesini yaptı. Hıristiyan metinlerinin halk tarafından ulaşılabilir hale gelmesi, Protestanlığın yayılması ve Alman dili üzerinde önemli etkileri oldu. Luther, son derece katı ahlaki yargılara sahipti. 1545 tarihli otobiyografisinde, taşıdığı suçluluk duygusu nedeniyle acı çektiğini yazıyordu. Radikal bir anti semitti. Yahudiler aleyhine yazdıkları, dört yüzyıl sonra Nazilerin elinde bir silaha dönüşecekti. 1537 yılında hastalansa da Yahudiler, Papa ve düşmanları aleyhinde ağır metinler kaleme almaya devam etti. 1546 yılında Eisleben’de öldü. Kapısına “95 Tez”i astığı kiliseye gömüldü.

Kısa Bilgiler:

1). Rahiplerin evlenme yasağı gibi Katolik öğretilerine karşı çıkan Luther, Katherina von Bora (1499-1552) ile 1525 yılında evlendi. Altı çocukları oldu. “Şeytana rağmen evlendik’ ini” söylemişti.
2). Worms’ta suçlanmasının ardından kanun kaçağı ilan edildi. Yaklaşık bir yıl boyunca taraftarlarından birisinin kalesinde saklandı. Bu süre içerisinde kendisini “Junker Georg” isminde bir şövalye olarak tanıttı.
3). Luther çok sayıda ilahi yazdı. Bunlardan en ünlüsü 1524 yılında kaleme aldığı “Eın feste Burg ist unser Gott”tur (En büyük muhafız Tanrımızdır).
 

Yorumlar

Free Porn Video