Maddenin Tanecikli Yapısı Nedir? Konu Anlatımı | Hakkında Bilgi

 

Maddenin Tanecikli Yapısı Nedir Konu Anlatımı  Hakkında BilgiKütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Kütle ve hacim maddenin ölçülebilen özellikleridir. Kütle, madde miktarı, hacim ise maddenin uzayda kapladığı yerdir. Çevrenizde gördüğünüz pek çok şey maddedir. Soluduğunuz hava, okuduğunuz kitap çevrenizdeki maddelerden bazılarıdır. Işık ve ısı madde değildir. Çünkü her ikisi de uzayda bir yer kaplamaz ve kütleleri yoktur. Çevrenizde maddeleri genellikle katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde görürsünüz. Kitap ve sıra katı, su ve meyve suyu sıvı, soluduğunuz hava ise gaz maddelerden bazılarıdır. Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Katılar bir kabın içine konulduğunda şeklini korur. Örneğin taş katı bir maddedir. Parçalama ya da ısıtma gibi herhangi bir etki olmadıkça taşın şekli ve hacmi değişmez.

Pirinç, un, toz şeker, tuz, kum, toz deterjan gibi maddeler küçük taneli katılardır. Küçük taneli katılar bir kaba konulduğunda kabın şeklini alabilir. Bu tür katliamı taneleri küçük olduğu için aralarında çok az boşluk kalır ve akışkan gibi görünür. Oysa her katı tanenin belirli bir şekli vardır. Örneğin sofra. tuzunun her bir tanesi küpe benzeyen düzenli bir yapıya sahiptir. Sıvıların belirli bir hacmi vardır fakat belirli bir şekli yoktur. Sıvılar içine konulduğu kabın şeklini alır. İçinde sıvı bulunan kap devrildiğinde sıvı akar, çevreye yayılır ve yüzeyin şeklini alır çünkü sıvılar akışkan maddelerdir. Gazlar da sıvılar gibi akışkandır. GazIarın belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Gazlar kapalı Pir kapta her yöne yayılarak bulunduğu kabin içini doldurur.

Gazların bu özelliği, örneğin deniz topunun ya da bisiklet tekerleğinin havayla şişirilmesine olanak verir. Maddeler dışarıdan görüldüğü gibi bütünsel bir yapıda değildir. Maddeler çok güçlü mikroskoplarla dahi görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşur. Hava gibi gaz haldeki maddeler de katı ve sıvılara göre daha kolay sıkıştırılabilir. Havanın sıkıştırılabilmesi nedeniyle gaz tanecikleri arasında çok fazla boşluk olduğu ve taneciklerin bağımsız hareket ettiği çıkarımı yapılabilir. Katılar ve sıvılar gazlar gibi sıkıştırılamadığına göre bu maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk daha az olmalıdır.

 

Katıların Tanecikli Yapısı: Katılarda tanecikler birbirine oldukça yakındır ve temas halindedir. Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır ve katılar sıkıştırılamaz. Tanecikler düzenli bir şekilde dizilmiştir ve yer değiştirmez. Bu nedenle katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Katı tanecikleri bulunduğu yerde titreşim hareketi yapar.

Gazların Tanecikli Yapısı: Gazların tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre daha fazladır. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle serbestçe, hızla ve her yönde dönme, titreşim ve öteleme hareketi yapar. Gazlar ancak bir kap içinde tutulabilir. Kabın her yerine yayılan gaz tanecikleri hareketleri sırasında hem birbirlerine hem de içinde bulundukları kabın iç yüzeyine çarpar. Hacimleri, doldurdukları kapalı kabın hacmi kadardır. Tanecikleri arasındaki boşluk fazla olduğu için gazlar kolayca sıkıştırılabilir ya da genleşebilir.

Sıvıların Tanecikli Yapısı: Sıvılarda tanecikler katılardaki gibi düzenli değil fakat temas halindedir. Tanecikler arasındaki boşluk katılara göre daha fazladır. Bu boşluklar taneciklerin yer değiştirmesini kolaylaştırır. Tanecikler her yönde birbiri üzerinden kayarak dönme, titreşim ve öteleme hareketi yapar. Bu nedenle sıvıların belirli bir şekli yoktur. Sıvılar kaptan kaba akıtılabilir. Akıtılan sıvı, hacmi kadar kabı doldurur ve doldurduğu kadarının şeklini alır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video