Madde Döngüsünün Önemi Nedir? Hakkında Bilgi | Konu Anlatımı

 

Madde Döngüsünün Önemi Nedir Hakkında Bilgi Konu AnlatımıCanlıların kullanabileceği suyun azalması canlı yaşamını nasıl etkiler? Aynı şekilde, oksijen, azot ve karbon gibi maddelerin doğada gerçekleşen döngülerinde meydana gelen olumsuzluklar canlıları ne ölçüde etkiler? Madde döngüleri canlıların yaşamı adına çok büyük bir öneme sahiptir. Suyun canlılar üzerindeki etkisini ve önemini kavramak için çöl ve yağmur ormanları gibi yaşam alanlarını karşılaştıralım. Çöl ikliminde canlı çeşitliliğinin çok az olmasının nedeni suyun az olması; yağmur ormanlarında canlı çeşitliliğinin çok fazla olmasının nedeni ise suyun bol olmasıdır. Zaman zaman yaşadığımız bölgede kuraklık nedeniyle su miktarında azalma gözlenir. Bu zamanlarda tarım arazilerinde ürün verimliliği azalır. Buna bağlı olarak diğer canlılar da bu durumdan olumsuz etkilenir.

Oksijen, azot ve karbon gibi maddelerin döngülerinde oluşan olumsuzluklar da bütün canlıları etkileyebilecek kadar büyük bir zarar oluşturur. Örneğin günümüzde sanayileşmenin etkisi, yeşil alanların azalması gibi nedenlerle karbon ve oksijen döngüsünde olumsuzluklar oluşmaktadır. Bu nedenle havadaki karbondioksit gazının oranında artış gözlenmektedir. Dünya’ya ulaşan Güneş ışınları yeryüzünden yansıdıktan sonra havada bulunan karbondioksit ve metan gibi gazlar tarafından tutulur. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir.

Karbondioksit gazı atmosferde sera etkisi oluşturarak Dünya yüzeyinin sıcaklığının artmasına neden olur. Bu duruma küresel ısınma denir. Birçok bilim insanı küresel ısınmanın iklimlerin değişimi gibi çok büyük küresel olaylara sebep olacağını ileri sürmektedir. Aynı şekilde, oksijen oranının azalması birçok solunum sorunlarının oluşmasına neden olacaktır. Benzer şekilde, azot döngüsünde oluşan ve atmosfere verilen azotlu gazların yoğunluğu arttıkça oluşacak asit yağmurları ekolojik dengeyi bozacaktır. Madde döngülerinin yaşam açısından önemini birkaç örnek vererek sizde sorgulayınız.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video