Maarif Kongresi Nedir? Özellikleri, Önemi Ve Kararları Hakkında Bilgi

 

Maarif Kongresi Nedir Özellikleri, Önemi Ve Kararları Hakkında Bilgi“En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir.” diyen Mustafa Kemal, bu düşüncesinden hareketle Milli Mücadele’nin en kritik günlerinde bile eğitimle ilgilenmiştir. O, eğitimi, millet olmanın ve ülkemizi her alanda kalkındırmanın temel şartı olarak görmüştür. Bu nedenle de Büyük Millet Meclisinde kurulan ilk hükümetlerde Maarif Vekâleti adıyla Milli Eğitim Bakanlığına yer vermiştir. Diğer yandan cehalete karşı savaşın da en az bağımsızlık savaşı kadar önemli olduğunu düşünmüş, gönüllü olarak cepheye gitmek için Ankara’ya gelen öğretmenleri tekrar okullara göndermiştir.

Kütahya-Eskişehir savaşlarının tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde de Ankara’da bir maarif (eğitim) kongresinin toplanmasını sağlamıştır. Dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’in savaş nedeniyle kongrenin ertelenmesi önerisini kabul etmeyen Mustafa Kemal açış konuşmasını da bizzat kendisi yapmıştır.

Atatürk, “Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.” sözleriyle eğitimin varlığı kadar niteliğine de önem verdiğini göstermiştir. Çünkü o, ülkemizin gelecekteki hedeflerine ancak milli ve çağdaş bir eğitimle ulaşabileceğini düşünmüş ve bu konuda şunları söylemiştir:

 

“şimdiye kadar takip edilen tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin gerilemesin-de en önemli etken olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli terbiye programından bahsederken eski devrin hurafelerinden, doğuştan sahip olduğumuz Özelliklerimizle hiç ilgisi olmayan fikirlerden, Doğu ve Batı’dan gelen bütün tesirlerden uzak milli ahlak ve tarihimize uygun bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın tam gelişmesi böyle bir kültür ile temin olunabilir. Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip edilen yabancı kültürlerin sebep olduğu yıkımı tekrar ettirebilir. Kültür temel ile uyumludur, o temel de milletin ahlakıdır.Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlıklarıyla, haklarıyla çatışan yabancı unsurlarla mücadele etme lüzumu ve milli fikirleri müdafaa etme mecburiyeti öğretilmelidir.”

Maarif Kongresi’nde yapılan çalışmalar sonucunda, yurt genelindeki okul, öğrenci ve öğretmen sayıları belirlendi. Diğer yandan öğretim programlarının toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek çağın gereklerine ve bilimsel esaslara göre yeniden hazırlanması kararlaştırıldı. Böylece Ankara’da toplanan Birinci Maarif Kongresi’yle Türk eğitim sisteminin temelleri atıldı.

Eğitim öğretime çok önem veren Mustafa Kemal bu konudaki çabalarını Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da devam ettirmiştir. O, okuma yazmayı kolaylaştırmak amacıyla Harf inkılabı’nı gerçekleştirmiş ve kara tahta başına geçerek Türk milletine başöğretmenlik yapmıştır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video