Kuvayi Milliye’den Düzenli Orduya Geçiş Nedenleri, Sonuçları Ve Tarihi

 

Kuvayi Milliye'den Düzenli Orduya Geçiş Nedenleri, Sonuçları Ve TarihiKuvayi Milliye’den Düzenli Orduya Geçiş Nedenleri,Kuvayımilliye birlikleri büyük fedakarlıklarla yürüttükleri mücadeleye rağmen düzenli Yunan ordusunu durduracak ve Anadolu’dan tamamen söküp atabilecek durumda değildi. Çünkü genellikle askeri eğitimden yoksun kişilerin oluşturduğu bu birlikler silah ve cephane yönünden yetersizdi. Ayrıca belli bir merkezden emir almadıkları için askeri disiplinden uzak ve birbirlerinden habersiz şekilde savaşıyorlardı. Diğer yandan bazı Kuvayımilliyeciler keyfi davranışlarıyla halkın şikayetlerine neden olarak Milli Mücadele’ye zarar veriyorlardı. işte bütün bu eksiklikleri nedeniyle Kuvayımilliyenin bir an önce düzenli orduya dönüştürülmesi gerekiyordu.

Düzenli orduya geçiş yolunda ilk adım Sivas Kongresi’nde atılmıştı. Kongrenin 9 Eylül 1919 tarihli toplantısında aşağıda kısa öz geçmişi verilen Ali Fuat Paşa, Batı Anadolu Umum Kuvayımilliye Komutanlığına atanmıştı. Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra da bu komutanlığın adı Batı Cephesi Komutanlığı olarak değiştirilmişti.

Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, 24 Ekim 1920’de Gedifde bulunan Yunan tümeni üzerine taarruza geçti. Ancak Kuvayımilliye birliklerinin düzensizliği nedeniyle başarılı olamadı. Gediz Muharebesi’nde uğranılan yenilgi üzerine düzenli orduya geçiş süreci hızlandırıldı. Ali Fuat Paşa Ankara’ya çağırılarak Moskova Büyük elçiliğine atandı. Bundan sonra Batı Cephesi, Batı ve Güney olmak üzere ikiye bölünerek Batı Cephesi Komutanlığına albay İsmet Bey, Güney Cephesi Komutanlığına ise Albay Refet Bey getirildi. Bu atamalardan sonra Kuvayımiliye birlikleri süratle düzenli ordu bünyesine alınmaya başlandı.

 

 

Yorumlar

Free Porn Video