Kürtler Nasıl Müslüman Oldu? Hangi Mezhepleri Tercih Ettiler?

 

Kürtler Nasıl Müslüman Oldu? Haricilik ve daha sonraKürtler Nasıl Müslüman Oldu? Hangi Mezhepleri Tercih Ettiler?,kürtlerin islamiyete geçişi,hz omer ve kurtler,kürtlerin islam öncesi inançları,kuranda kürtler ile ilgili ayetler,kürtler ne zaman anadoluya geldi,kürtler müslüman mı,islamiyeti kabul eden ilk kavim,türkler ne zaman müslüman oldu Kürtler de tıpkı Türkler gibi, Emevi/Arap akınlarına önce karşı koydular. Çünkü ırkçı temelde hareket eden Emevi’/Arap orduları, İslâm’ı yaymanın değil, genelde ganimetlerin hesabını güdüyorlardı. Kürtler, Arap/İslam orduları ile ilk temasları olan M. 637 yılından itibaren Arap ordularına karşı şiddetle direndiler. Yaklaşık 300 yıl boyunca sürekli isyan ettiler. Bir kısmı, eski dinlerine geri döndü, ekserisi ise Harici hareketlerini desteklediler,427 Kürtlerin kesin şekilde Müslüman olması, birden bire olmadı ve uzun bir zamana yayıldı. Bu süre içerisinde Kürtler, hangi mezheplere tabii oldukları konusunda net bir bilgi yoksa da Hariciliği benimseyenlerin çoğunlukta olduğuna dair. genel bir kabul vardır.

Kürtler arasında “Harici olanların ve Osman ve Ali meselesine karışmayanların” olduğu dönemin kaynaklarından Mesüdi tarafından da kaydedilmiştir. Kürtler arasında Şafii mezhebinin ne zaman yayıldığı konusunda da net bir tarih vermek mümkün değil. İmam Şafii’nin M. 820 yılında vefat ettiği düşünülürse, Kürtlerin daha geç dönemlerde şafii mezhebini kabul ettikleri anlaşılır. Kürtler arasında Şafii mezhebinin 11. yüzyılda yayılmaya başladığma dair genel bir kabul vardır. Ama en azından Şeref Han ile Evliya Çelebi’nin kayıtlarından kesin olarak bütün Kürtlerin, Yezidi olanlar hariç şafii mezhebine mensup olduğunu biliyoruz.Kürtler Nasıl Müslüman Oldu?

Umarım faydalı bir makale olmuştur  sizler için. Herhangi bi konuda makale yazmamı isteyen arkadaşlar yorum kısmına konuyu yazmaları yeterli olacaktır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video