Kürtler Anadoluya Ne Zaman Gelmiştir? Kürtler Nereden Geldi?

 

İlkin Müslüman Araplarla ve ardından Oğuz TürkleriyleKürtler Anadoluya Ne Zaman Gelmiştir? Kürtler Nereden Geldi?,kürtlerin anadolu tarihi ,türklerin anadoluya gelişi ve kürtler ,kürtler ve türkler arasındaki fark, kürtler varken türkler yoktu, kürtlerin ana yurdu mezopotamya, türkler mi güçlü kürtlermi, kürtler aslında kimdir ,orta asyada kürtler birlikte. Kürtlerin Orta Doğu’daki ilk varlığına şahitlik yapan kaynaklar, Anadolu’da herhangi bir Kürt varlığına şahitlik etmemektedir. Mesela elBelazûri, Kürtlerin yaşam alanlarını tamamen Anadolu dışında göstermektedir. Mesüdi’de ise, bunun sadece bir istisnası vardır: Cudi Dağı eteklerinde yaşayan Hıristiyan Curkanlar Sunu da belirtmek gerekir ki, bugünkü Türkiye sınırlarına göre, kesin bir sınır çizmek zordur. Çünkü Mesüdinin verdiği bilgilerden Musul-Urumiye-Suriye hattında adacıklar şeklinde dağılan bu aşiretlerden Kikan aşireti bugün Mardin ilimizin sınıra yakın Kızıltepe ilçesinde meskündular. Kürtlerin biraz daha kuzeye, bugünkü Güneydoğu Anadolu’nun güney kısımlarına yerleşmesi ise, 7. ve 8. yüzyıldan itibaren Abbas orduları Anadolu’nun kısmen güney ve doğu. bölgelerini ele geçirmesi ile oldu. Bu yüzyıllarda Müslüman Kürtler, Müslüman Araplarla birlikte, bu bölgelere yerleştiler.

Türk tarihçilerinin aksakallılarından Osman Turan ile Mükremin Halil Yinanç, 1071 Malazgirt Savaşı’nda Türk ordusunda Silvan bölgesinden gelen 10 bin kadar Kürt gönüllünün yer aldığını ifade etmişlerdir. Türklerin Anadolu’ya gelişi ile Kürtler için de yeni bir dönem başlamıştır. Çünkü o döneme kadar değişik çatışmalar ve isyanlarla eriyen Kürtler. Türklerle dayanışma içine girmiş, iç içe yaşamış ve varlıklarını muhafaza edebilmişlerdir. Daha sonra Türklerin. Anadolu’yu alması ile Türklerle birlikte, bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamına, sonra Doğu. Anadolu’ya yerleşmiş, ardından İç ve Batı Anadolu’ya doğru. yayılmışlardır. Özetle, Kürtlerin Anadolu’ya güneyden ilk girişi, Müslüman Araplarla olmuş, Türklerin yerleşmesinden sonra bütün Anadolu’ya dağılmışlardır.

 

Yorumlar

Free Porn Video