Küresel Isınma Nedir, Nedenleri Nelerdir?

 

Küresel Isınma Nedir?

Her sene 40 bin tür yok oluyor. son 100 yıl ne hale gelik. Jeolojik tarihten bildiğimiz en büyük evrensel yok oluş anlarında, içinde medeniyetimizi, geliştirdiğimiz iklim ortadan kalkacak. yepyeni bir iklim ortaya çıkacak tabi bunla birlikte deniz seviyesi yükselmesi çok önemli bir göçmen sorunu çıkaracak atmosferdeki bizim sara gazları dediğimiz, gazlarda çok anormal bir artış oldu. Bu artış öyle ki dünyanın jeolojik tarihinde öyle bir artışı bizler hiç bilmiyoruz. Dolaysıyla örnek alabileceğimiz geçişte bir senaryo kalmadı karşımızda, ne olacağı endişesine düştük ne olacağını da teorik olarak çıkartabiliyoruz.

Olacak olan dünya ikliminin tamamen değişmesi kutup buzlarının erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi bazı alanlar çölleşirken bazı alanlar da çok anormal. yağışların artması sera gazları atmosferin çerisinde birikiyorlar ve atmosferin üzerinde adeta bir ayna yaratıyorlar. Bizim bugün karşımıza çıkan durum atmosferde sera gazlarının birikmesi bir ayna görevi enerjiye enerji çıkamıyor geriye dolaysıyla atmosferi ısıtmaya başlıyor. Güneşten enerji geliyor dünyaya bu enerji dünyanın çeşitli renklerdeki yüzeyleri tarafından farklı yansıyor. Mesela okyanuslar enerjinin çoğunu doğuruyorlar ve içine alıyorlar. buna mukabil uzun kitleleri gelen enerjiyi hemen hemen tamamını geri gönderiyorlar. sera gazları artıkça dünyadan kaçan enerji azalıyor. dünyanın atmosferi hapsettiği artıyor.

Küresel Isınmanın Nedenleri

Küresel ısınmanın nedenleri sadece ve sadece insan Küresel Isınma Nedir, Nedenleri Nelerdir?oğludur. Kömür, doğal gaz ve petrol gibi binlerce yılda oluşmuş kaynakları insan oğlu tarafından tüketildikçe atıklarıyla hava, su, toprakta tükenmeye başladı. İlk önce atmosfer kirlendi ve bir yandan fosil yakıt tüketiminin hızla artışı öte yandan foto sentez için tonlarca karbonmonoksit kullanan ormanların ve bitkisel alanların tahribi onlarda, atmosferdeki karbondioksit. son 160 bin yılın en yüksek düzeyine ulaştırdı iklim değişiklikleri baş gösterdi. kuzey kutbu ısındı kutuplardaki buzullar erimeye deniz suyu seviyesi yükselmeye başladı. küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın kimi. bölgelerindeki kasırgalar seller taşkınlıklar yaşanırken. kimi bölgeler uzun süreli şiddetli kuraklıklar çölleşmeler etkili oldu. Fosil yakıtların sanayileşmenin hızlı nüfus artışının ve toplumlarda görülen tüketim. çılgınlığının yarattığı küresel ısınma artık dünyanın her yerinde hissedilmekte zamanımız tükeniyor. ortalama sıcaklığın bu hızla devam ederse dünyanın en büyük kentleri sular altında kalacak dünya önümüzdeki ,yıllarda 2 dereceden fazla ısınırsa artık küresel ısınmayı önleme şansı kalmayacak.

 

Dünyada su ve enerji kıtlığı baş gösterecek göçler başlayacak 200 milyon kişi evsiz kalacak. dünya ekonomisi zarar görecek kimi ülkeler haritadan silinecek 1. milyon canlı yer yüzünden yok olacak. maddi hasarlara kazalara ve hatta ölümlere sebep olacak olan kar fırtınaları meydana gelecek. kanalizasyon taşmalarına neden olaraki. insanları ve tüm canlıları tedavisi mümkün. olmayan hastalıklarla karşı karşıya bırakan erozyona. toprak kaymalarına sebep olarak insanları evsiz bırakan ve ardından da kuraklık yaşatacak olan. ani ve şiddetli yağışlar baş gösterecek. küresel ısınmaya dur diyemesek kutuplarda eriyen buzullar. deniz seviyesinin yükselmesine yol açacak ve tüm insanlığın ihtiyacı olan temiz su kaynakları tehlikeye. girecek dolaysıyla yıkanacak ve hatta içecek su bile bulamayacak duruma geleceğiz. meydana gelen doğa ve hava olaylarının kalp ritmi bozulacak. ve bu durum insanların ani çıkışlarıyla etkileyecek.

 

Yorumlar

Free Porn Video