Kovalent Yarı Çap, Van der Waals Yarı Çapı Ve İyonik Yarı Çap

 

zKovalent Yarıçap

Kovalent bağ, bildiğiniz gibi ametal atomları arasında elektronların ortak kullanılmasıyla oluşan bağdır. Ametal atomlarının tek kovalent bağ ile bağlanmasıyla oluşan molekülde atomların çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarıçap olarak tanımlanır. Yan tabloda incelendiğinde 12 molekülünün oklarla gösterilen 133 pm uzunluğu kovalent yarı çaptır.

.

zVan der Waals

Yarıçapı Soy gaz atomları yüksek basınçlarda ve düşük sıcaklıklarda katı halde bulunabilir. Örneğin 3. periyot soy gazı argonun 1atm dış basınçta erime sıcaklığı 83,6 K’dir. Argon erime sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda katı hâldedir. Soy gaz atomlarını katı halde bir arada tutan kuvvetler Van der Waals kuvvetleridir. Soy gazlar için katı halde hesaplanan yarıçapa Van der Waals yarıçapı denir.

 

.

zİyonik Yarıçap

İyonik bağ daha önce de öğrendiğiniz gibi metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alışverişi ile oluşan kimyasal bağdır. İyonik bağı oluşturan metal atomları elektron vererek katyon oluştururken ametal atomları da elektron alır ve anyon oluşturur. İyonik bağı oluşturan katyon ve anyonların çekirdekleri arasındaki uzaklık ölçülür. Bu iyonlar eşdeğer büyüklükte olmadığından, aralarındaki uzaklığın katyon ve anyon arasında uygun şekilde bölüştürülmesiyle elde edilen yarıçapa iyonik yarıçap denir. Yan tabloda NaCI iyonik bileşiğini oluşturan Na+ katyonunun yarıçapı 98 pm’dir. Bu durumda iki iyonun çekirdekleri arasındaki uzaklıktan Na+ iyonunun yarıçapı çıkarıldığın-da Cl- iyonunun yarıçapı hesaplanır.

 

Yorumlar

Free Porn Video