Kova Burcu Özellikleri Erkek | Erkeklerde Kova Burcunun Özellikleri

 

Zodyak’taki yeri: Onbirinci işaret
Eleman: Hava
Tarih: 21 Ocak – 19 Şubat
Gezegen: Uranüs

Kova Burcu Özellikleri Erkek | Erkeklerde Kova Burcunun ÖzellikleriKova burcundan olan erkeğin başlıca ve en belirgin özelliği, kişiliğine adeta damgasını vuran, açık ve geniş görüşlülüğüdür. Etki altında kalmaz ve hiçbir baskıdan korkmaz. Özgürlükten yanadır. İnandıklarına, doğru bildiklerine bağlı kalır. Hoşgörü sahibidir, insancıldır ve eleştiriye açıktır. Kimseye boyun eğmez ve kimse onu yolundan alıkoyamaz, döndüremez. Bilgiye susamış bir kişidir. Her fırsatta herkesten bir şeyler kapmak, bir şeyler öğrenmek ister. Yaşamının başlıca amaçlarından biri, insanları ve dünyayı tanımaktır. İnsancıl duygularına rağmen başkalarına kolay kolay güvenmez. Güvenebilmesi için karşısındakini iyice inceleme, anlama gereksinimi duyar. Birine güvendiğinde ona gerçek bir içtenlikle açılır. Bununla birlikte yalnız kaldığı dönemler de olur. İlke ve inançlarına adeta aşırı derecede bağlıdır. Kova burcu erkeği iyi bir koca, iyi bir aile reisi ve çocukları tarafından çok sevilen bir baba olur. Kişiliği, çalışmaları, çevresi hep ilginç ve renklidir.

Geniş bir hayal gücüne sahip olduğundan yakınlarını şaşırttığı da olur. Bu yüzden düşüncelerini, inanç ve ilkelerini paylaşabilecek, benimseyecek yakın kişilere şiddetli bir gereksinme duyar. Yaşamı, genelde düzenlidir; mesleği ve ailesi ile meşgul olur. içindeki heyecanı, bilmek ve öğrenmek tutkusunu, düşünsel eylemlerle giderir. Her konuda ölçülüdür, fakat düşünsel eylemi karışıklıklara, kararsızlıklara da neden olabilir. Bazen, gereksiz ayrıntılara gömüldüğü için kesin bir seçim yapamaz, eline geçen fırsatları değerlendiremez. Böylece içinde bulunduğu kararsızlık kaygılara, endişelere ve geleceğin korkusuna kadar varabilir. Tıpkı kadını gibi, kova burcu erkeği için de özgürlük herşeyden önemlidir. Bu erkek son derece çekicidir. Çevresinde çok sayıda kadın arkadaşı vardır. Üstelik bu erkek onlarla kibar bir şekilde ilgilenir, iltifat eder. Ama onlar sadece arkadaştır. İş aşka, ciddi ilişkilere, evliliğe gelince kova erkeğinin bir anda değişmesi ve soğuması mümkündür. Çünkü o bir kişi hakkında kolay karar veremez.

 

Karşısındaki insanı uzun zaman incelemek, onun hakkında herşeyi öğrenmek ister. Her an kendisine uyabilecek, kültürlü, zeki ve en önemlisi yeniliğe açık bir kadınla beraber olmak ister. Ayrıca bu kadın en son modaya uygun giyinmeli, hiç görülmemiş kıyafetleri rahatça taşıyabilmelidir. Bazen aşırılıklar bile ilgisini çeker. Tutucu düşüncelere ve davranışlara katlanamaz. Ona göre herşey sürekli değişmektedir. Ve insanların da bu değişikliklere uymaları gerekir. Kova erkeği, bütün değişkenliğine rağmen, yalandan nefret eder. Yalan söylendiğini anlarsa, tepkisi üzücü olabilir. Gerçekten birçok konuda bilgisi vardır. Ama bazen kendini aşırı şekilde beğenebilir. Ve o zaman da tenkit edilmekten hiç hoşlanmaz.

 

Yorumlar

Free Porn Video