Kore Savaşı Ve Türkiye Hakkında Bilgi, Nedenleri Ve Sonuçları

 

Kore Savaşı Ve Türkiye Hakkında Bilgi, Nedenleri Ve SonuçlarıKore, ikinci Dünya Savaşı’nın sonunda ABD ile SSCB arasında yapılan antlaşmayla 38. paralel sınır olmak üzere ikiye bölünmüştü. Aynı antlaşmayla sınırın kuzeyi Sovyetler Birliği’nin, güneyi ise ABD’nin kontrolüne bırakılmıştı. Kore’yi ikiye ayıran antlaşma SSCB’nin talirnatlyla hareket eden Kuzey Kore’nin 25 Haziran 1950’de Güney Kore’ye saldırmasıyla bozuldu. Gelişmeler üzerine ABD’nin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler barışı bozan tarafın Kuzey Kore olduğuna karar verdi. Ayrıca bu devleti durdurmak amacıyla çeşitli milletlerin askerlerinden oluşan bir Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturdu. Türkiye, Kore’ye gönderdiği 4.500 kişilik tugayıyla ABD’nin öncülük ettiği BM gücüne en geniş ve en aktif şekilde katılan birkaç devletten biri oldu. Türk askeri, yedi yüzden fazla şehit verdiği bu savaşta gösterdiği olağanüstü gayret ve kahramanlık ile pek çok ülkenin takdirini kazandı.

Mehmetçik’in Kore’de sergilediği fedakarlık ve elde ettiği başarılar NATO üyeliğimize karşı çıkan bazı Avrupa devletlerinin itirazlarını ortadan kaldırdı. Türkiye bu devletlerin de onay vermesiyle 18 Şubat 1952’de NATO’ya katıldı.

1950 yılında başlayan Kore Savaşı 1953 yılına kadar devam etti. İki tarafın da birbirine üstünlük sağlayamadığı bu savaşın sonunda Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır eskiden olduğu gibi yine 38. paralel olarak belirlendi. Bu arada Kore Savaşı sırasında NATO’nun etkin bir rol oynadığını gören SSCB, Batı Bloku’nun bu savunma örgütüne karşı Varşova Paktı’nı kurdu.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video