Konstrüktivizm (İnşacılık) Nedir? Özellikleri, Sanatçıları Ve Eserleri

 

Konstrüktivizm (İnşacılık) Nedir? Özellikleri, Sanatçıları Ve Eserleriİnşacılığın başlamasını sağlayan temel ilkeler, Naum Gabo ve Antoine Pevsner tarafından 1920’de ileri sürülmüştür. Rusya’da mimarlık üzerinden atılan bu adımlar, Moskova’da “Realist Manifesto” olarak yayımlanmıştır. Seçtikleri elemanlarda dokunsal ve optik çekicilikler önemli roller üstlenmiştir. Bu elemanların, endüstriyel ürünler olması en büyük özellikleridir. Söz konusu Realist Manifesto, beş temel ilke üzerinde şekillenmiştir:


1. Mekânın şekillendirilmesinin plastik anlatımı olarak kapalı mekansal çeperi reddediyoruz. Mekânın dıştan içe doğru oylumuyla değil, ancak içten dışa doğru kendi derinliğiyle biçimlendirilebileceğini öne sürüyoruz. Mutlak mekân, eşsiz, tutarlı ve sınırsız bir derinlikten başka nedir ki?

2. Mekân içinde üç boyutlu ve arkitektonik cisimlerin oluşturulmasında tek öğenin kapalı kitle olmasını reddediyoruz. Buna karşılık plastik cisimlerin stereometrik olarak üretilmesini istiyoruz.

 

3. Üç boyutlu konstrüksiyonda resimsi bir öğe ve bezeme unsuru olarak renk kullanımını reddediyoruz. Somut malzemenin resimsi bir öğe olarak kullanılmasını istiyoruz.

4. Bezeme unsuru olarak çizgiyi reddediyoruz. Sanat yapıtındaki her çizginin yalnızca betimlenen cismin içindeki kuvvet yönlerini tanımlamak için kullanılmasını istiyoruz.

5. Plastik sanattaki statik biçim öğeleri artık bizi tatmin etmiyor. Yeni bir öğe olarak zamanın katılmasını istiyoruz ve salt yanılsamacı değil, devinimsel ritimlerin de kullanılabilmesini sağlamak için, plastik sanatlarda gerçek devinime yer vermek gerektiğini ileri sürüyoruz.

 

İnşacılık, dünyayı yorumlamak değil, değiştirmek için bir şeyler yapılması gerektiği yolundaki felsefi çağrıyı yanıtlamak için girişilmiş bir sanat atağı olarak dikkat çekmiştir. Söz konusu beş ilke irdelendiğinde, alışılmış terimlerin yerine, Batı sanatı içinde o güne dek yerleşmiş olan değerler dizgesinin tersine çevrildiği görülür. Akımın en önemli özelliğinin konstrüksiyona dayalı “mühendis-sanatçı” tipinin yaratılması olduğu anlaşılır. Bilim ve tekniğin öngördüğü bir tasarımcı anlayışına yönelme söz konusudur. 0 nedenle inşaa ressamların sloganı; “Resim sehpasından makineye” şeklindedir.

 

Yorumlar

Free Porn Video