Kimyasal Bağlar Nedir? Bileşikleri Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

 

Kimyasal Bağlar Nedir? Bileşikleri Ve Özellikleri Hakkında Bilgi,Vücudumuz için ,gerekli minerallerden olan tuzun nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Elementlerin bir araya gelerek kimyasal bir olay sonucunda bileşikleri oluşturduğunu öğrendiniz. Sodyum elementi atomu klor elementi atomu ile bir araya gelerek çok farklı özelliklere sahip tuz bileşiğini oluşturmaktadır. Atomların bir araya gelmesi ile farklı bir yapı oluşturmasını sağlayan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Peki, kimyasal bağ nasıl oluşur? Kimyasal bağ oluşumu sürecinde atomun yapısında ne gibi değişimler yaşanmaktadır?

Bir atomda son katman, elektron sayısı bakımından tam dolu ise bu tür atomlara kararlı atomlar denir. Son katmanı tam dolu olmayan atomlara da kararsız atomlar denir. Kararsız atomlar her zaman kararlı yapıda olmak ister. Kimyasal bağ, atomun kararlı hale geçerken diğer atomlarla bir araya gelmesi ile oluşur. Kimyasal bağ oluşturan atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir. Kimyasal bağ iki farklı şekilde meydana gelir.

İyonik Bağ

Kimyasal Bağlar Nedir? Bileşikleri Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

 

 

Element atomlarının son katmanlarındaki elektronlar arasındaki alışveriş sonucu oluşan bağa iyonik bağ denir. Son katmanında 1, 2, 3 elektron bulunduran atomlar, genelde elektron vererek pozitif yüklü iyon haline geçer yani katyon oluşturur (He atomu, son katmanı dolu olduğu için kararlı yapıdadır, iyon oluşturmaz.). Benzer şekilde, son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron bulunduran atomlar elektron alarak negatif yüklü iyon yani anyon oluşturur. Kalyon ve anyonların bir araya gelmesi ile iyonik bağlı bileşikler oluşur. Metaller kalyon, ametaller ise anyon oluşturduğuna göre metal ve ametal atomları arasında oluşan bileşikler iyonik bağlıdır. Bu tür bileşiklere iyonik yapılı bileşikler denir. Vücudumuz için gerekli minerallerden olan sofra tuzunun bağ oluşumunu daha yakından inceleyelim. Sofra tuzu, sodyum ve klor elementlerinin bir araya gelerek iyonik bağ oluşturması ile meydana gelir.

Kovalent Bağ

Element atomlarının son katmanlarındaki elektronları ortaklaşa kullanması sonucu oluşan kimyasal bağa kovalent bağ denir. Kovalent bağ, son katmanında 4, 5, 6, 7 elektron bulunduran atomlar arasında gerçekleşir. Yani ametal atomları arasında gerçekleşir. Molekül yapı, kovalent bağ sonucu oluşur. Kovalent bağ, aynı tür elementler arasında oluşabileceği gibi farklı tür elementler arasında da oluşabilir. Hidrojen ve oksijen elementleri kendi aralarında kovalent bağlı hidrojen ve oksijen moleküllerini oluştururken bir araya geldiklerinde aynı şekilde kovalent bağlı su molekülünü oluşturur.

 

 

Yorumlar

Free Porn Video