Kekemelik Nedir? Nedenleri Nelerdir? Kaç Yaşında Ortaya Çıkar?

 

Kekemelik Nedir?

Kekemelik Nedir? Nedenleri Nelerdir? Kaç Yaşında Ortaya Çıkar?Ses, hece, sözcük tekrarları ve uzatmaları, duraklamalar, konuşmaya başlamada zorluk gibi belirtilerle konuşmanın akıcılığı ve ritminde meydana gelen bozukluklar “kekemelik” olarak tanımlanır. Çocuğun kekemelikle ilgili farkındalığı arttıkça gizleme ve önleme çabası görülebilir. Söyleyeceği şeyi söylemekten vazgeçme, zorlandığı sözcük yerine bir başka sözcük seçme, dolgu sözcükler kullanma (işte, şey gibi) ve lafı dolandırma gibi kaçınma davranışları gözlemlenebilir. Kekemelik heyecanlanınca artar. Kekemeliğe dil bozuklukları ya da artikülasyon bozukluğu da eşlik edebilir. Eğer kekemeliğin altında yatan faktörlerden biri dil gelişim bozukluğu ise dil ve konuşma terapisti bu alanda da çalışma yapılmasına karar verebilir.

Kekemelik Kaç Yaşında ortaya çıkar? Ne Sıklıkta Görülür Ve Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir mi?

Kekemelik, dil ve konuşma gelişiminin ilk evrelerinde, genellikle 2-5 yaş diliminde ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur. Bunun dışında nörolojik kaynaklı sorunlarla birlikte ileriki yaşlarda da görülebilmektedir. Yavaş yavaş gelişebileceği gibi aniden de ortaya çıkabilir. Kekemelik oldukça sık karşılaşılan çocukluk çağı sorunlarından biridir. Her 100 çocuktan 4’ünü etkiler. Bu 4 çocuktan 3’ünde herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın kekemelik kendiliğin-den ortadan kalkar, Ancak hangi çocuğun önceden düzeleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Birçok gelişimsel bozuklukta olduğu gibi erkeklerde kızlardan 4 kat daha fazla görülür.

Kekemeliğin  Nedenleri Nelerdir? Kalıtımsal mıdır?

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda kekemeliğin nedenlerine ilişkin olarak kesin bir sonuç elde edilememiştir. Ancak kekemeliği açıklamak üzere birçok görüş geliştirilmiştir. Konuşma anın-da yanlış yerde nefes almanın etkili olduğu iddia edilmiştir. Son dönemlerde yapılan araştırmalarda ise, kekemeliğin nörofizyolojik bir sorun olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Kekeleyen ve kekelemeyen bireylerin beyin faaliyetleri değişik gelişmiş tekniklerle incelendiğinde, akıcı konuşma (kekelemeden konuşma) ve kekeleyerek konuşma arasındaki beyin faaliyetlerinin belirgin şekilde farklı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum kekeleyen kişilerin beyinlerinde konuşmayı düzenleyen sistemlerde bir bozukluk olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırmalarla artık kekemeliğin psikolojik kaynaklı olmadığı, nörolojik nedenlere bağlı olduğu ancak psikolojik etkenlerden de çok etkilendiği anlaşılmıştır.

 

Kekemelik Nedir? Nedenleri Nelerdir? Kaç Yaşında Ortaya Çıkar?

Ayrıca kekemelik ortaya çıktıktan sonra bireyin ruhsal dünyası üzerinde birçok olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle kekeme bireyin tedavisi sırasında konuşma terapisinin yanı sıra psikoterapiden de faydalanılabilir. Kekemelikte aileyi ve kalıtsal etkenlerin önemli rolü vardır. Özellikle anne ya da babada kekemelik davranışı varsa çocuklarında da kekemeliğin görülme olasılığının yüksek olduğu bilinmektedir. Kekeme bireylerin yaklaşık yüzde 40-60’ının ailesinde kekeleyen ya 124 da yaşamının bir döneminde kekelemiş bir kişi vardır. Ancak bu durum kekemeliğin öğrenilerek ortaya çıkmasından ziyade kalıtsal nedenlere bağlıdır.

Ne Zaman Uzmanlardan Profesyonel Destek Alınmalıdır?

Kekeme kişi ergen ya da yetişkin ise, kişinin kendisini kekeme olarak algılıyor olması veya bu durumu sorun olarak tanımlaması bir konuşma terapistine başvurması için yeterli nedendir. Okul öncesi dönemde karşılaştığımız kekemelik durumunda ise; konuşma terapistine başvurulması için çocuğun kekemeliğinin farkında olup olmaması kadar ailenin gereksinimlerinin de dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla “Çocuğum kekeme mi?” kaygısı taşıyan aileler, bir konuşma terapistinden yardım alabilirler. Geç yaşta ortaya çıkan kekemelikte nörologlardan mutlaka görüş alınmalıdır. Kekemelikle başlayabilen ciddi hastalıkların erken tanısı açısından eğer olanaklıysa bu alanda ya da hareket bozuklukları alanında uzmanlaşan nörologlara danışmak büyük önem taşımaktadır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video