Kabağın Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Hakkında Bilgi

 

Kabağın Faydaları Ve Zararları Nelerdir Hakkında BilgiKur’an’da, “Onun için yaktın (kabak türünden bir ağaç) bitirdik” buyurulmuştur. Hadislerde ise kabak için şu isimler zile edilir: a) el-Kar’, b) ed-Dübbâ’. Daha çok el-kar’ kelimesi geçmektedir. Bazı hadislerde ed-dübbâ’ın, el-kar’ olduğu ifade edilir. İbn Kayyim el-Cevziyye bu konuda şunları söylemektedir: “Her ne kadar yaktin adı yaygınsa da, yaktin’e dübbâ’ ve kar’ da denir. Yaktin lügatte karpuz, acur ve hıyar gibi bir kök üzerinde dikilmeyen her ağaca verilen isimdir. Allah Teala da Kur’an’da, ‘Onun için kabak türünden bir ağaç bitirdik” buyurmuştur. Kur’an’da zikredilen yaktin, dübbâ’ bitkisidir; meyvesine dübbâ’, karı ve yaktın ağacı denilir.” Enes b. Mâlik(ra) anlatmaktadır:

“Bir terzi, hazırladığı yemeğe Resulullah’ı  davet etti. Ben de Resulullah(‘av) ile birlikte gittim. Terzi, onc(sa’) bir miktar arpa ekmeği ve içinde dübbet’ (kabak) ve kuru et parçaları bulunan bir miktar çorba ikram etti. Resulullah’ın , yemek kabinın çevresinde kabak araştırdığını gördüm. O günden itibaren her zaman kabak sever oldum.” Ebu Tâlüt dedi ki: “Ben Enes b. Malik’in yanına girdim, kabak yiyor ve, ‘Bir ağaçtan olan şey, seni bana sevdiren nedir? Şüphesiz Resulullah’ın seni sevmesidir’ diyordu.”Gaylâniyyât’ta zikredildiğine göre Hişam b. Urve babasından, o da Aişe’den(Lanha) rivayet etmiştir: “Resulullah(sav) bana dedi ki, “Ey Aişe! Bir tencere kaynattığınız zaman, ona bolca kabak koyunuz. Çünkü kabak, hüzünlü kalbi kuvvetlendirir.”

Kabağın Faydaları

• Kabak, vücuda kolay besin verir. Mideden aşağı hızla kayar. Hazımdan önce bozulmamışsa, değerli bir salgı oluşturur.

 

• Kendisiyle birlikte yenilen besinlere uyumlu değerli bir salgı meydana getirmesi kabağın özelliğidir. Hardalla birlikte yenirse, yakıcı bir salgı, tuzla birlikte yenirse tuzlu bir salgı, kabız yapan bir şeyle yenirse kabalık meydana getirin Ayva ile birlikte pişirilirse vücuda iyi bir gıda sağlar.

• Kabağın yararlarından biri de, hamurla sıvanarak fırın veya tandırda kızartılıp, suyu çıkarılarak bazı hoşa giden içeceklerle birlikte içildiğinde, yüksek ateşli sıtma ateşini düşürmesi, susuzluğu kesmesi ve güzel bir besin maddesi olmasıdır. Turunç ve terbiyeli ayva ile birlikte içildiğinde sırf safra ishali yapar.”

• Kabak pişirilip biraz bal ve karbonatla birlikte suyu içilirse, balgam ve acılığı birlikte giderir. Dövülerek bıngıldak üzerine sarılırsa, beyindeki ateşli şişliklere faydalı olur. Kabuğu sıkılır ve gül yağıyla karıştırılıp kulağa damlatılırsa, ateşli şişliklere faydalıdır. Kabak kabuğu, gözdeki ateşli şişliklere ve ateşli nigris hastalığına faydalıdır.”

 
 

Yorumlar

Free Porn Video