Işığın Yansıması Nedir? Nasıl Olur? Kuralları Ve Sonuçları Hakkında Bilgi

 

Aydınlık bir ortamda aynaya baktığınızda aynada görüntünüzü görebilirsiniz. Beyaz bir kağıda baktığınızda ise beyaz kağıtta görüntünüzü göremezsiniz. Oysa her ikisi de aynı ışıkta aydınlatılmıştır. Bu durum neden kaynaklanıyor olabilir? Kaynağından yayılan ışığın her yönde ve doğrusal yollar izleyerek yayıldığını hatırlayınız. Işık her yönde doğrusal yollar izleyerek yayılmasını sürdürürken farklı maddelerle karşılaşır. Her madde ışıkta farklı biçimde etkileşir. Işığın saydam maddelerden geçerken saydam olmayan maddelerden geçemediğini, yarı saydam maddelerden ise belli bir oranda geçtiğini hatırlayınız. Işık, saydam olmayan açık renkli bir maddeye ya da aynaya çarptığında büyük oranda geldiği ortama geri döner. Işık kaynağından bir yüzeye gelen ışığın, doğrultusunu değiştirerek geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Bir cisim, üzerine ışık çarptığında özelliğine göre, ışığı farklı oranlarda yansıtır.

Aşağıdaki resimde görülen çocuk, elindeki aynayla duvara ışık yansıtmaktadır. Aynalar düzgün yüzeyli cisimlerdir.

Işığın Yansıması Nedir? Nasıl Olur? Kuralları Ve Sonuçları Hakkında Bilgi

 

dKaynağından yayılan veya bir maddeden yansıyan ışığın, ışık Gelen ışın işini ya da ışın adı verilen doğrusal bir çizgi ile temsil edildiğini öğrendiniz. Işık ışınları doğrular boyunca yayılmaları sırasında da bir engele yani saydam olmayan bir madde-ye çarparsa yansıyarak yön değiştirir. Işığın yansıması Bir cisme doğru gelen ışık ışınlarına gelen ışın, cisme çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönen ışık ışınlarına yansıyan ışın denir. “Yansımalar’ Gözlemleyelim” adlı etkinlikte düzgün ve pürüzlü yüzeylere gelen ışığın nasıl yansıdığını gözlemlediniz. Işığın çarptığı maddelerin yüzeyinin özellikleri, ışığı farklı biçimlerde yansıtmasına neden olur„ Bazı maddelerin yüzeyi düzgün, bazılarının da pürüzlüdür.

Düzgün Yüzeylerde Yansıma

asdBirbirine paralel olarak gelen Işık ışınları düzgün bir yüzeyden yansıdığında bu yansıyan ışık ışınları da birbirine paraleldir, Bir yüzeye birbirine paralel olarak gelen ışık ışınlarının bu yüzeyden birbirine paralel olarak yansımasına düzgün yansıma denir. Aynaya baktığınızda görüntünün net bir şekilde oluşmasının nedeni, aynanın ışığı düzgün yansıtmasıdır. Düzgün yansımaya neden olan yüzeylerden yansıyan ışık ışınlarının büyük çoğunluğu gözünüze ulaştığından bu yüzeyler parlak görünür. Yeni alınmış metal bir kaşık, durgun su, cilalanmış bir masa, ayna ve yeni boyanmış bir otomobil yüzeyi Düzgün yansıma düzgün yüzeylere örnek verilebilir.

Pürüzlü Yüzeylerde Yansıma

asdaKitabınızın veya defterinizin yüzeyine parmaklarınızı dokundurduğunuzda düzgünmüş gibi hissedebilirsiniz. Fakat bir parça kağıdı mikroskop altında incelerseniz çıplak gözle göremediğiniz pürüzleri görebilirsiniz. Kağıt pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Bu nedenle kağıda gönderilen paralel ışık ışınları birbirine paralel olarak yansımaz. Farklı doğrultularda yansır. Bir yüzeye birbirine paralel olarak gelen ışık ışınlarının bu yüzeyden farklı doğrultularda yansımasına dağınık yansıma denir. Tahta, duvar, kitap, masa ve kumaş pürüzlü yüzeylere örnek verilebilir. Dağınık yansımaya neden olan yüzeylerden yansıyan ışık ışınlarının büyük bir kısmı gözünüze ulaşmaz. Bu nedenle pürüzlü yüzeyler genellikle mat görünür.

 

Dağınık yansımaya neden olan yüzeylerde görüntü oluşmaz. Ancak bu yansıma cisimlerin görülmesini sağlar. Dağınık yansıma sayesinde, cisimlerden her doğrultuda yansıyan ışık ışınlarının bir kısmı gözünüze gelir ve böylelikle bu cisimleri görebilirsiniz. Işık kaynağı olmayan varlıkları, ışığın onların üzerinden yansımasıyla görürsünüz. Örneğin güneş ışığı ağacın üzerine düştüğünde dağınık yansır. Dağınık yansıyan ışık ışınlarının bir kısmı gözünüze geldiğinde ağacı görürsünüz. Varlıkların renklerini ve biçimlerini de yansıyan ışık ışınları sayesinde seçersiniz. Işık kaynağından doğrudan ışık almayan cisimleri de dağınık yansıma sayesinde görürsünüz. Böyle olmasaydı güneş ışığını doğrudan almayan bir odanın içindeki eşyaları gündüz bile göremezdiniz.

Yansımanın Kuralları?

Ayna gibi düzgün ve parlak yüzeyleri kullanarak ışığın yansımasını daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde, bir yüzeye gelen ve yansıyan ışınlar ve bu ışınların normalle yaptıkları açılar gösterilmiştir. Normal, ışınların gelme ve yansıma açılarını ölçmede referans alınan ve yüzeye dik, sanal bir doğru parçasıdır. Gelen ışının yüzeye değdiği noktaya dik olarak çizilir. Işığın çarptığı ve yansıdığı yüzeyin altındaki taranmış alan, yüzeyin ışığı geçirmeyen bir madde olduğunu gösterir. Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı denir.

asd

dasd

Ayna gibi düzgün yüzeylere gelen ışık ışınları yansırken belli bir yol izler. Işığın geliş doğrultusu bilinirse yansırken izleyeceği yol da tahmin edilebilir. Yukarıda sözü edilen çocuklar, yaptıkları uygulamada saatin yeri değişirse onu tekrar aydınlatabilmek için aynaya gelen ışığın doğrultusunu değiştirmelidirler. Işığın doğrultusunun değişmesi, aynaya gelme açısının değişmesi anlamına gelir. Gelme açısı değişen ışığın buna bağlı olarak yansıma açısı da değişecektir.

Işığın herhangi bir yüzeyden yansıması belli kurallara göre gerçekleşir. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal arasında bir ilişki vardır. Bilim insanları bu ilişkiyi yansıma kuralları olarak ifade eder. Bu kurallar şunlardır:

  • Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.
  • Bir yüzeye gelen ışının gelme açısı. yansıma açısına eşittir.
  • Bir yüzeye dik (normal üzerinden) gelen ışın aynı doğrultuda (normal üzerinden) geri yansır.
 

Yorumlar

Free Porn Video