İletişim Nedir? Nasıl Sağlanır? Öğeleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

 

İletişim Nedir Nasıl Sağlanır Öğeleri Ve Çeşitleri Nelerdirİletişim günümüzde sık kullanılan ve pek çok farklı anlamı olan bir sözcüktür. Bu kitapta iletişim, en genel anlamıyla duygu ve düşüncelerin belirli semboller yardımıyla aktarımı anlamında kullanılmıştır. Bu semboller kimi zaman sözlü veya yazılı kimi zaman da sözsüz simgelerdir. iletişimin gerçekleşebilmesi için semboller aracılığıyla mesaj yollayan bir kişi (gönderici), gönderilen mesajı alan bir başka kişi (alıcı) ve alışverişin bunların içinde gerçekleştiği uygun bir ortamın olması gerekir. Elbette iletişimin gerçekleşebilmesi için sadece mesaj alışverişinin varlığı yeterli olmaz. Alınan ve verilen mesajların birbirleriyle ilişkili olması da gerekmektedir. Aksi takdirde iletişim aksar. Yanlış veya bozuk iletişim söz konusu olabilir. iletişim, birçok canlıda gerçekleşir. Örneğin kuşlar veya balinalar gibi canlılar hem kendi varlıklarını hem de soylarını sorunsuz sürdürebilmek için gerekli değişik yollar kullanarak iletişimde bulunurlar, insanlarda çok gelişmiş ve zenginleşmiş iletişim biçimleri, öncelikle iletişime zemin hazırlayan belli niyet ve isteklerin varlığını gerektirir.

İletişim sürecinde bu niyet ve isteklerin yanı sıra bunlarla bağlantılı bilgi ve düşünceler karşılıklı olarak iletişim kuran taraflar arasında değiştirilir. Elbette bu tip bir iletişimin tam olarak gerçekleşmesi için ortak bir dilin varlığı gerekir.  Dil ve konuşma, daha geniş ve kapsamlı anlamı olan iletişimin bir biçimidir. İki taraftan birinin konuşmasının anlaşılmaz olması, sözcüklerde yanlışlıklar olması ya da dinleyicide işitme kaybı olması gibi koşulların uygun olmadığı durumlarda iletişim aksar. Dilsel iletişimi destekleyen, güçlendiren, bazen anlam ve yönünü değiştiren başka yardımcı iletişim şekilleri ve boyutları vardır. Bunların bir kısmı dilsel iletişimin söz konusu olamadığı yerde devreye girer. Örneğin birbirinin dilini hiç anlamayan iki kişi bile çeşitli mimik, jest vb’den yararlanarak sınırlı bir iletişim kurabilir.

Konuşma ve dile eşlik eden ve onun ayrılmaz parçası olan yanları farklı adlar altında tanınır. Bunlardan biri dilin melodisi ya da müziği denebilecek “paralinguistik” yanı veya “prosodrsi olarak bilinir. Ayrıca iletişimin sözel olmayan ve sözel iletişime katkısı büyük olan başka bir yanı vardır ki bu da “nonlinguistik” yani sözel olmayan iletişim olarak bilinir. Son olarak dilin düşünceyle yakın ilişkisine dayalı bir yönü daha vardır. Bu da “metalinguistik” yani dil ötesi olarak isimlendirilir; bu, dilin düşünce ve niyetle ilişkisini kapsar. Aslında denilebilir ki insanlar dilin yardımı ve varlığı olmaksızın verimli ve sağlıklı bir düşünme gerçekleştiremezler. Zaten insan düşünürken, kendisiyle ya da hayalindeki biriyle konuşuyor gibidir.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video