İdeal Gaz Yasası Ve Denklemi Nedir? Konu Anlatımı | Hakkında Bilgi

 

Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti önemsenmeyen, taneciklerinin hacimleri ihmal edilen, mutlak sıfır noktasına kadar (O K = -273°C) gaz halini koruyan gaz modeline ideal gaz denir. ideal gaz tanecikleri birbirini itmez veya çekmez. Taneciklerin kendi hacimleri, kabın hacmi yanında ihmal edilir. Doğada tamamen ideal gaz olarak davranan bir gaz yoktur. Gerçek gazlar ancak belirli koşullarda ideale yakın davranış gösterebilir. Gazlar genellikle düşük basınç ve yüksek sıcaklık koşullarında ideale yaklaşır.

İdeal Gaz Denklemi

Daha önce öğrendiğimiz deneysel yoldan türetilmiş gaz yasalarını hatırlayıp tek bir eşitlikte toplayalım.

  • Avogadro Yasası’na göre hacim (V), mol sayısı (n) ile doğru orantılıdır.
  • Charles Yasası’na göre hacim (V), mutlak sıcaklıkla (T) doğru orantılıdır.
  • Boyle Yasası’na göre hacim (V), basınç (P) ile ters orantılıdır.

Bu durumda,

 

orantısı yazılır.

Orantıyı eşitliğe dönüştürmek için bir orantı katsayısı (R) kullanılırsa aşağıdaki eşitlik elde edilir.

 

Bu eşitliğe ideal gaz denklemi denir. ideal gaz denklemi bir gaz örneği için dört değişken (P, V, T, n) arasındaki ilişkiyi verir. ideal gaz, basınç-hacim-sıcaklık davranışı ideal gaz denklomi ile tamamen açıklanabildiği düşünülen gazdır. Gerçek gazlara ideal gaz denklemini uygulamadan önce genel gaz sabitinin (R) sayısal değerini ve birimini belirleyelim. 0 °C (273,15 K) ve 1 atm basınçta çoğu gerçek gazın ideal gaz gibi davrandığı düşünülür. Bu koşullara normal koşullar (standart sıcaklık ve basınç) adı verilir ve genellikle NK şeklinde kısaltılır. Uygulanan deneyler bu koşullar altında 1 mol ideal gazın 22,414 L hacim kapladığını göstermiştir. Bu değer, işlemleri kolaylaştırmak için genellikle 22,4 L olarak kullanılır.

 

Yorumlar

Free Porn Video