Hukuk İnkılabı Nedir ? Hakkında Bilgi

 

Hukuk İnkılabı Nedir ? : Hukuk, toplumun ve fertlerin ortak çıkarlarını korumak amacıyla konulan ve devletin yaptırım gücüyle hayata geçirilen kurallar bütünüdür. İnsanların güvenli bir ortamda barış ve mutluluk içinde yaşayabilmeleri için hukuka ihtiyaç vardır. Ancak hukukun varlığı kadar o hukuk sisteminin niteliği de çok önemlidir. Çünkü kimi zaman bir hukuk sistemi var olduğu halde o ülkede refahı ve ilerlemeyi sağlamak mümkün olmayabilir. Bunun da nedeni, o hukuk sistemini oluşturan kanunların çağın gerisinde kalması ve artık toplumun ihtiyaçlarına cevap verememesidir.

Cumhuriyet öncesi dönemde ülkemizde buna benzer bir durum yaşanıyordu. Kanunlar değişen koşullar gereği sürekli biçimde yenilenip geliştirilemediğinden toplumumuz çağın gerisinde kalmıştı. İnsanlar din? inançlarına göre farklı hukuk kurallarına tabi oldukları için ülkede hukuk birliği yoktu. Eşitlik ilkesini zedeleyen bu çok hukuklu sistem Osmanlı vatandaşları arasında ortak bir mil!î kimliğin oluşumunu da engelliyordu.

Cumhuriyet yönetiminde ırk, dil, din, cins ayrımı gözetilmeksizin her vatandaş hak ve ödevler bakımından eşitti. Bu eşitliği sağlamak için de öncelikle kanunlarımızın ve hukuk sistemimizin her vatandaşı kapsayacak şekilde yenilenmesi gerekiyordu.

 

Mustafa Kemal bu gerekliliği ;

“En medeni milletler Hukuk İnkılabı Nedir? Hakkında Bilgi , hukuk alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı ,hukuk alanında yapılan inkılaplar slayt, hukuk alanında yapılan inkılaplar ve açıklamaları ,hukuk devrimi nedir ,hukuk alanında yapılan inkılaplar pdf ,hukuk ve toplumsal alanda yapılan inkılaplar ,hukuk alanında yapılan yenilikler, türk hukuk inkılabı yapılırken yukarıdaki ülkelerin hangisinin yasalarından yararlanılmıştırderecesinde hukuk hükümlerimizi de düzelteceğiz. Yüz sene, beş yüz sene, bin sene evvel yaşayan bir toplum için yapılan kanunlarla, bugünkü toplumları idareye kalkışmak, gaflettir, cehalettir.” sözleriyle belirtmişti. Mustafa Kemal pek çok konuda olduğu gibi yeni hukuk sistemini kurma yolunda da ilk adımı kendisi atarak Milli Mücadele’nin devam ettiği günlerde Teşkilatıesasiye Kanununu hazırlamıştı. 20 Ocak 1921’de Mecliste kabul edilerek yürürlüğe giren bu kanun Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıydı.

Mustafa Kemal milli ve çağdaş bir hukuk sistemi kurma yolundaki çalışmalarını cumhuriyetin ilanından sonra da devam ettirdi. O, “Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi tatbik etmek, refah ve ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir.” sözüyle Hukuk İnkılabı’nı çağdaşlaşmanın temel şartı olarak gördü. Yeni anlayışa uygun hukukçular yetiştirmek amacıyla da 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebini açtı. Cumhuriyetimizin ilk yüksek öğretim kurumu olan bu okula verdiği önemi ise “Cumhuriyetin desteği ve yardımcısı olacak bu büyük müessesenin açılışında hissettiğim mutluluğu hiçbir teşebbüste duymadım.” sözüyle dile getirdi.

Mustafa Kemal’in Hukuk İnkılabı’yla açtığı yoldan ilerleyen Türk hukukçuları ülkemizi çağdaş ve laik bir hukuk düzenine kavuşturmaya çalıştılar. Bu amaçla Batı ülkelerini örnek alarak Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi kanunlar hazırladılar.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video