Hücre ve Organizma Arasındaki İlişki | Örnekleri Nelerdir?

 

Hücre ve Organizma Arasındaki İlişki | Örnekleri Nelerdir?Bir hücreli canlılar yapıları bakımından çok hücreli göre daha basittir. Tüm canlılık olayları bir hücre içerisinde gerçekleşir. Çok hücreli canlıların ise özelleşmiş ve kendine özgü daha karmaşık bir yapısı, düzeni ya da organizasyonu vardır. Örneğin ağaçlar, kurbağalar, balıklar ve insanlar çok hücreli canlılardandır. Vücudunuz özel işlevlere sahip çok sayıda hücre çeşidinden oluşur. Örneğin kas hücreleri hareketi sağlamak, kırmızı kan hücreleri ise diğer hücrelere oksijen taşımak için özelleşmiştir. Çok hücreli gelişmiş canlılarda organizasyon, örneğin yılanda olduğu gibi hücre düzeyinde başlar. Hücreler, vücudun temel yapı birimleridir. Ayni işlevi yapmak üzere farklılaşıp özelleşen hücreler dokuları meydana getirir. Kas, kan ve sinir doku, hayvanların dokularından bazılarıdır.

Doku grupları, özel bir işlevi yerine getirmek üzere birlikte çalışır ve organları oluşturur. Kalp, akciğer, beyin ve deri hayvanlarda bulunan organlardan bazılarıdır. Belli bir görevi yerine getirerek birlikte çalışan yapı ve organlar da sistemleri oluşturur. Örneğin yılanın dolaşım sistemi kalp, kan ve kan damarlarından oluşur. Bunlar birlikte çalışarak besin, oksijen ve diğer maddeleri yılanın hücrelerine taşır. Sistemler diğer sistemlerle birlikte çalışır. Örneğin sindirim sistemi, sindirilmiş besinleri dolaşım sistemine verir. Damarlarda dolaşan kan bu maddeleri hücrelere taşır. Tüm hücreler, dokular, organlar ve sistemler organizmayı yani canlıyı oluşturur.

Vücudunuzu meydana getiren sistemlerden olan destek ve hareket, solunum ve dolaşım sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organları ve işleyişini ünitenin ilerleyen bölümlerinden öğreneceksiniz. Hayvanlarda görülen ve hücreden organizmaya doğru olan organizasyon bitkilerde de görülür. Örneğin bazı hücreler özelleşerek su ve madde iletimini sağlayan iletim dokuyu, iletim doku ve diğer bitki dokuları da yapraklan oluşturur. Yapraklar, kökler ve gövde bitkinin organlarındandır. Bu organlar, bitkide taşıma sistemi oluşturur. Taşıma sistemi ve diğer sistemler bitkiyi meydana getirir.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video