Hava Olaylarının Yeryüzü Şekillerinin Oluşumuna Ve Değişimine Etkisi

 

Hava Olaylarının Yeryüzü Şekillerinin Oluşumuna Ve Değişimine EtkisiHava Olaylarının Yeryüzü Şekillerinin Oluşumuna Ve Değişimine Etkisi olduğunu biliyor musunuz? Ülkemizde Nevşehir ilinde yer alan peribacaları, yağmur sularının ve rüzgarın toprağı aşındırması sonucu oluşmuştur. Resimde gördüğünüz çöl, günlük sıcaklık farklılıklarının ve rüzgarların etkisi ile meydana gelmiştir. Özellikle kum fırtınaları sonucunda çöldeki yeryüzü şekilleri bir gün içerisinde bile değişim geçirebilir. Bir gün önce tepe olarak gördüğünüz bir yer, bir gün sonra düz hale gelmiş olabilir. Çöl toprağının oluşum süreci daha uzun bir zamanı kapsamaktadır. Gece ve gündüz sıcaklık farkından dolayı kayaçların genleşme ve büzülme hareketi sonucunda çatlaması ve parçalanmasıyla kum taneleri oluşmaktadır. Benzer durum buzlanmanın çok olduğu yerlerde de gerçekleşir. Çatlayan kayaçların arasına giren yağmur suları burada donarak kayaçların parçalanma sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Erozyon, yağmur ve rüzgâr sonucunda toprağın bir yerden başka bir yere taşınmasına denir. Do-layısıyla yağmur suları ve rüzgar, toprağın aşınmasına neden olarak yeryüzü şekillerinin değişiminde etkilidir. Erozyonla dağlar aşınmakta, nehir yataklarında biriken topraklar delta ovalarını oluşturmaktadır.

 

Yorumlar

Free Porn Video