Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz) Nasıl Kılınır? Neler Okunur?

 

Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz) Nasıl Kılınır? Neler Okunur?Dinimize göre namazın belli vakitlerde kılınması gerekir. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah’ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” Müslümanlıkta farz olan günlük namazlar beş vakit kılınmaktadır. Bu vakitler sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdır. Beş vakit namaz, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış kadın ve erkek her Müslümana farzdır. Bu sebeple her müminin, namazın nasıl kılınacağını öğrenmesi bir zorunluluktur. Şimdi beş vakit namazın nasıl kılındığını öğrenelim.

Sabah namazı: iki sünnet, iki de farz olmak üzere dört rekâtlık bir namazdır. Kılınışı şöyledir:

Sünnet: Birinci rekâtta abdestli olarak ayakta kıbleye doğru dönülür. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya.” diye niyet edilir, Sonra “Allâhü ekber.” denilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. Erkekler ellerini sağ el sol bileği kavrayacak şekilde göbeklerinin üzerine bağlarlar. Kadınlar da sağ ellerini sol ellerinin üzerine koyarak göğüsleri üzerinde bağlarlar. Eller bağlandıktan sonra sırasıyla Sübhâneke okunur, eüzü besmele çekik, Fâtiha suresi ile Kur’an’dan bir bölüm okunur. Ardından “Allâhü ekber.” denilerek rükûya eğilinir. Rükûda iken üç kere “Sübhâne Rabbiyel azim.” (1) ifadesi söylenir. “Semiallâhü limen hamideh.” (2) denilerek doğrulunur. Bu sırada “Rabbenâ lekel hamd.” (3) denir. “Allâhü ekber.” diye tekbir alınarak secdeye gidilir. Secdede üç kez “Sübhâne Rabbiyel a’lâ.” denir. Secdeden sonra ” Allâhü ekber.” denilerek doğrulunur ve kısa bir süre oturulur. Sonra aynı şekilde ikinci secde yapılır. İkinci secdenin ardından “Allâhü ekber.” denilerek ayağa, ikinci rekâta kalkılır.

 

İkinci rekâtta ayaktayken besmele çekilir, Fâtiha suresi ile Kur’an’dan bir bölüm okunur. Sonra aynen birinci rekâtta olduğu gibi rükCı ile secdeler yapılır ve oturulur. Kâde-i ahire denilen bu son oturuşta sırasıyla Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik ile Rabbenâ duaları okunur. Sonra baş sağ omza doğru çevrilerek “Esselâmü aleyküm verahmetullâh.” (5) denir. Ardından baş sol omza doğru döndürülerek aynı ifade söylenir. Buna “selam vermek” denir ve bu selamla da sabah namazının sünneti tamamlanmış olur.

Farz: Sabah namazının farzı da aynen sünneti gibi kılım. Ancak niyet, sabah namazının farzına edilir.

Öğle namazı: Dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât da son sünnet olmak üzere toplam on rekât kılınan bir namazdır.

 

İlk sünnet: İftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. Sübhâneke okunur, eüzü besmele çekilir. Fâtiha ile Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okunur. Rükû secdeler yapılıp ikinci rekâta kalkılır. Ayakta iken besmele çekik, Fâtiha ile Kur’an’dan bir bölüm okunur. Rüku ve secdeler yapılıp oturulur. Ettehıyyâtü okunduktan sonra üçüncü rekâta kalkılır. Besmele, Fâtiha ve Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okunur, rükû ve secdeler yapıldıktan sonra dördüncü rekâta kalkılır. Dördüncü rekâtta da aynı şekilde besmele, Fâtihâ ve bir sure okunur, rükû ve secdeler yapılıp oturulur. Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunduktan sonra sağa ve sola selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

Farz: Kılınışı öğle namazının sünnetiyle aynıdır. Ancak farzda, üçüncü ve dördüncü rekâtta Fatiha’dan sonra bir şey okunmadan rükuya gidilir.

Son sünnet: Aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır.

İkindi namazı: Dört sünnet , dört de farz olmak üzere sekiz rekât kılınır.

Sünnet: Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Ancak ondan farklı olarak ilk oturuşta Ettehıyyâtü’den sonra Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik duaları da okunur. Ayrıca üçüncü rekâta kalkıldığında Fâtiha’dan önce Sübhâneke ile eüzü besmele okunur.

Farz: Kılınışı, öğle namazının farzıyla aynıdır.

Akşam namazı: Üç farz, iki sünnet olmak üzere beş rekâttır. Önce farz, ardından da sünnet kılınır.

Farz: ikindi namazının farzı gibi kılınır. Ancak üçüncü rekâttan sonra ayağa kalkılmadan oturulur. Ettehıyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunduktan sonra sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Sünnet: Öğle namazının son sünneti gibi kılınır.

Yatsı namazı: Yatsı namazı on rekâttır. Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi de son sünnettir. Vitir namazı yatsı namazının bir parçası olmayıp başlı başına bir namazdır. Gece uyanamama endişesiyle yatsının peşinden kılınır.

İlk sünnet: ikindi namazının sünneti gibi kılınmaktadır.

Farz: Kılınışı, ikindi namazının farzıyla aynıdır.

Son sünnet: Akşam namazının sünneti gibi kılınır.

Vitir namazı: Yatsı namazından sonra üç rekât da vitir namazı kılınır. Bu namazı kılmak vaciptir. Kılınışı akşam namazının farzına benzer. Ancak ondan farklı olarak üçüncü rekâtta Fâtiha’dan sonra Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm okunur. Sonra eller kaldırdı”, “Allâhü ekber.” denilerek tekbir alınır. Tekbirin ardından Kunut duaları okunur, rüku ve secdeler yapılıp vitir namazı, akşam namazının farzı gibi tamamlanır.

 

Yorumlar

Free Porn Video