Geri Dönüşümün Önemi, Faydaları Ve Ekonomiye Katkısı Hakkında Bilgi

 

Geri Dönüşümün Önemi, Faydaları Ve Ekonomiye Katkısı Hakkında BilgiKatı atıklar, insan aktivitelerinden ileri gelen ve normalde katı halde bulunan, kullanılamaz hale gelmiş veya istenmeyen maddelerin tümünü kapsar. Katı atıkların tümünün geri dönüşümü mümkün değildir. Mesela besin atıkları geri dönüştürülemez. Geri dönüşüm bazı katı atıklar için yapılabilmektedir. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik en etkili yöntem geri dönüşümdür. Çünkü geri dönüşüm ile yeni bir kaynak oluşturulmaktadır. Peki, geri dönüşüm yapılan atıkların tekrar kullanılabilir hale gelmesi çok maliyetli bir iş midir? Mesela alüminyumdan bir malzeme üreteceğiz. Malzeme üretiminde kullanacağımız alüminyumu, geri dönüştürülen çöplerden elde etmek mi yoksa alüminyum madenlerinden çıkararak elde etmek mi daha maliyetlidir? Bu sorunun cevabını yapılan bir araştırmanın sonuçlarından öğrenebiliriz.

Alüminyumun geri dönüşüm ile elde edilmesi ton başına 222 GJ (1 GJ = 1 milyon Joule)`luk bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Yani yaklaşık 20 kat daha az maliyetle alüminyum elde edilebilmektedir. Peki, diğer katı atıkların geri dönüşümündeki enerji kazanımları nasıldır?

Görüldüğü gibi katı atıkların geri dönüşümü, enerji tasarrufu açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Enerji tasarrufunun ülkemize katkısı sadece ekonomik olarak değildir. Enerji tasarrufu demek çevre kirliliğinin azaltılması demektir. Çünkü günümüzde çoğu enerji kaynağı üretim aşamasında çevreye zarar vermektedir. Tabloda dikkat çeken bir diğer ayrıntı da plastiklerin sadece yakılarak enerji elde edilmesi esnasında bir tasarruf sağlamasıdır. Plastiklerin yeniden kullanıma yönelik geri dönüşümü, birincil üretim kadar maliyetli bir iştir. Bunun asıl nedeni plastik ürünlerin homojen olmamasından kaynaklanmaktadır.

 

Eğer plastik atıklar toplanma aşamasından itibaren çok dikkatli bir ayrıma tabi tutulursa kullanıma yönelik geri dönüşüm de sağlanabilir. Katı atıkların ayrıştırılıp geri dönüşümünün sağlanmasında en önemli görev devlet yetkililerine düşmektedir. Çöp toplama görevi belediyelere ait olduğuna göre belediyelerin katı atıkların ayrıştırıldığı tesisleri yaygınlaştırması gerekir. Bunun yanında toplumda geri dönüşüm bilincinin oluşumuna yönelik tanıtımların yapılması, bu konuda faaliyet gösteren dernek ve sivil kuruluşların desteklenmesi gerekir.

 

Yorumlar

Free Porn Video