Geçitlerde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? Hakkında Bilgi

 

Yaya Geçidi: Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

Geçitlerde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir Hakkında BilgiOkul Geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. Yaya ve okul geçidine yaklaşan bütün sürücülerin araçlarını yavaşlatmaları, bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri, varsa trafik ve okul geçidi görevlilerinin verecekleri işaret ve talimata uymaları mecburidir. Yayaların ise kendilerine ayrılan yolları kullanıp kurallara uygun hareket etmeleri öncelikle kendi güvenlikleri açısından çok önemlidir. Yaya yollarında, geçitlerde veya mecburi hâllerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek ve tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları, dikkatsiz hareket etmeleri, oyalanmaları ve bu yerleri saygısızca kullanmaları yasaktır.

Yaya ve okul geçitlerinden geçerken karşıdan gelen kişilerle çarpışmamak için bu geçitlerde gidiş yönüne göre geçidin sağ bölümünden yürünmelidir. Yayalar, taşıt trafiği için engel yaratmamak şartıyla yoldan gelen taşıtların uzaklık ve hızını kontrol ederek kendi güvenliklerini sağlayıp hızlı bir şekilde taşıt yolunu geçebilirler. Yollarda yayalar için güvenli geçiş; önce sola sonra sağa bakmak, taşıt yoluna girmeden önce güvenle duramayacak kadar yaklaşmış taşıt varsa ilk geçiş hakkını ona verip geçişini beklemek, yoksa taşıt yoluna girmek, geçiş sırasında sola ve sağa bakarak yürüyüşe devam etmek suretiyle yapılır.

 

Demir Yolu Geçidi (Hemzemin Geçit): Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

Sürücülerin kontrollü demir yolu geçitlerinde;

  • Işıklı veya sesli talimatın vereceği “DUR” emrine uymaları,
  • Geçidin durumuna uygun bir hızla geçmeleri,
  • Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam ve yarım bariyerler varken geçide girmeden beklemeleri mecburidir.

Sürücülerin ışıklı işaret ve bariyerlerle donatılmamış (kontrolsüz) demir yolu geçitlerinde;

 
  • Geçmeden önce makul bir mesafede durmaları,
  • Herhangi bir demir yolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmeleri mecburidir.
 

Yorumlar

Free Porn Video