Gaz Difüzyonu Ve Efüzyonu Nedir? Konu Anlatımı | Hakkında Bilgi

 

Kinetik teoride açıklandığı gibi gaz tanecikleri her yöne doğru düzensiz olarak hareket hâlindedir. Gaz moleküllerinin hareketleri difüzyon ve efüzyon olayları ile açıklanır. Thomas Graham (Tamıs Gırehem) gazların yayılması üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda, bir gazın efüzyon hızının onun molar kütlesinin karekökü ile ters orantılı olduğunu ifade etmiş ve kendi adıyla anılan Graham Yasası’m oluşturmuştur. Graham çalışmaları sonucunda koloidleri keşfetmiştir. Koloidleri bileşenlerine ayırma ile ilgili yaptığı çalışmalarla bugün tıpta kullanılan diyaliz makinesinin bulunmasına öncülük etmiştir. Bir gaza ait moleküllerin farklı gaz molekülleri ile kinetik özelliklerinden dolayı birbiri içinde karışmasına difüzyon (yayılma) denir. Gaz molekülleri çok hızlı olsalar bile difüzyonun tamamlanması oldukça uzun zaman alır. 1832 yılında Thomas Graham, gazların difüzyon hızlarının, aynı sıcaklık ve basınç koşullarında mol kütlelerinin karekökleriyle ters orantılı olduğunu belirlemiştir. Bu matematiksel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir.

Gaz Difüzyonu Ve Efüzyonu Nedir Konu Anlatımı  Hakkında Bilgi

Gaz moleküllerinin küçük bir delik aracılığıyla bulunduğu kaptan daha düşük basınçlı ortama yayılmasına efüzyon (chşa yayılma) denir. Efüzyon, difüzyondan farklı bir işlem olmasına rağmen bir gazın efüzyon hızı da Graham Difüzyon Yasası sonucu ulaşılan matematiksel eşitlik ile hesaplanır.

 

Gaz Difüzyonu Ve Efüzyonu Nedir Konu Anlatımı  Hakkında Bilgi

 

Yorumlar

Free Porn Video