Erzurum Kongresi Alınan Kararları, Maddeleri, Sonuçları, Önemi Ve Tarihi

 

Erzurum Kongresi Alınan Kararları, Maddeleri, Sonuçları, Önemi Ve TarihiMustafa Kemal 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a geldi, Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul Hükumetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı çağrılarına verdiği cevaplarda, Anadolu’dan ayrılmayacağını ve görevine devam edeceğini belirtti. Hükumet tarafından görevinden alınınca da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile yalnızca ordu müfettişliğinden değil, çok sevdiği askerlik mesleğinden de ayrıldığını bildirdi. Mustafa Kemal 8 Temmuz tarihli istifa kararını verirken yalnızca milletinin şefkat ve yiğitliğine güvenmiştir. O her zaman olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkan güçlükler karşısında yılmamış ve ümitsizliğe düşmemiştir. Kararlı ve mücadeleci kişiliğine dayanarak başladığı görevine kendi deyimiyle “milletinin bağrında sade bir fert olarak” devam edeceğini söylemiştir. Böylece milletinin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tuttuğunu göstermiştir.

Mustafa Kemal’in askerlikten istifası yakın arkadaşlarının ve Türk milletinin gözündeki değerini azaltmamıştır. Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa “Kolordurn ve ben bundan önce olduğu gibi emrinizdeyiz Paşa’m” diyerek ona en büyük desteği veren silah arkadaşlarından biri olmuştur. Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’da doğu illerinden ve Trabzon’dan gelen delegelerin katılımıyla toplandı, Kongre başkanlığına seçilen Mustafa Kemal, yaptığı açış konuşmasında ülkenin genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu:

“Kongre üyelerini aydınlatmak için yaptığım konuşmada; tarihin, bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemeyeceğini, bu itibarla vatanımız, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin er geç iflasa mahkum olduğunu söyledim.

 

Ve milletin mukadderatına hakim bir milli iradenin ancak Anadolu’dan doğabileceğini belirttim. Milli İradeye dayanan bir Millet Meclisinin meydana getirilmesini ve gücünü milli iradeden alacak bir hükumetin kurulmasını, kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim.

Erzurum Kongresi çalışmalarını 7 Ağustos 1919’da tamamladı. Kongre, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin Ermenilerin ve Rumların eline geçmesin’ önlemek amacıyla toplanmıştı. Bu nedenle Erzurum Kongresi, katılımcıları ve toplanış amacı bakımından bölgesel nitelikli bir kongredir. Ancak tüm yurdu ilgilendiren kararlar alması nedeniyle milli bir kongre olarak tarihe geçmiştir. Erzurum Kongresi’nde alınan kararların belli başlıları şunlardır:

1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçalara bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

 

2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükumetinin dağılması halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.

3. İstanbul Hükumeti vatanı koruma ve istiklal’ elde etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükumet kurulacaktır. Bu hükumet üyeleri, milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa seçimi Heyeti Temsiliye yapacaktır.

4. Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

5. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyeti ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.

6. Manda ve himaye kabul olunamaz.

7. Milli Meclisin derhal toplanmasını ve hükumetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

 

Yorumlar

Free Porn Video