Elektromanyetik Işınların Dalga Ve Tanecik Karakteri Hakkında Bilgi

 
Elektromanyetik Işınların Dalga Ve Tanecik Karakteri Hakkında BilgiElektromanyetik Işınların Tanecik Modeli Dalga modeli bazı optik olayları açıklamada başarılı olmuş ancak fotoelektrik olay, Compton Olayı gibi bazı olayları açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu olaylar ışığın tanecik modeli ile açıklanır. Işığın tanecikli yapıda olduğu ilk kez Newton tarafından ileri sürülmüştür. Işık bir enerji türüdür. Newton’dan sonra ışık enerjisinin paketler halinde, kütlesiz tanecikler tarafından taşındığını düşünen Planck (Plank) bunu formüllerle de tanımlamıştır. Daha sonra Einstein (Aynştayn), Planck’ın oluşturduğu modeli geliştirerek ışık enerjisini paketler halinde taşıyan bu tanecikleri foton olarak adlandırmıştır. 1887’de Hertz’in elektromanyetik dalgalar’ kanıtlamak için uyguladığı deneyler sırasında gözlemlediği ışığın metalden elektron koparması olayı yıllar sonra tanecik modeline bir destek olmuştur.
Işığın metal yüzeyine çarparak metalden elektron koparması olayına fotoelektrik olay denir. Fotoelektrik olay gözlemleri sırasında yayınlanan elektronların hızının yani kinetik enerjilerinin ışığın frekansına bağlı olduğu belirlenmiştir. Dalga modeline göre kinetik enerji, ışımanın şiddetine bağlıdır. Bu durumda kinetik enerjinin gelen ışığın frekansına bağlı olması dalga modeli ile açıklanamaz. Bu olayda madde olmayan ışık ile tanecikli yapı olan elektronun etkileşmesi söz konusudur. Elektronun metalden ayrılması sırasında ışığın enerjisini elektrona aktarma işlemi fotonlarla gerçekleşmiştir. Fotoelektrik olayın açıklanması ile ışığın tanecikler halinde taşındığı düşüncesi kanıtlanmıştır. 1919 yılında Einstein’ın ileri foton momentumu düşüncesi 1923’te Arthur Holly Compton’ın (Artır Holy Kamptın) Compton Olayı olarak tanınan deneyi ile açıklanmıştır.
 .

Yüksek enerjili ışık fotonlarının atomda serbest halde elektronlara çarparak saçılmasına Compton Olayı denir. Compton Olayı ışığın tanecik karakterinde olduğunu açıklayan önemli olaylardan biridir. Siyah cisimler üzerlerine düşen tüm ışınları soğuran, hiçbir ışını geri yansıtmayan ve bu nedenle de siyah görünen cisimlerdir. Bir siyah cisim soğurduğu ışınları dışarı vermek zorundadır. Siyah cisim ışıması bir cismin sahip olduğu ısı enerjisinden dolayı etrafa yaydığı ışınımdır. Siyah cismin dışarı yaydığı ışıma çeşitli dalga boylarının karışımı halindedir. Işık şiddeti dalga boyuna bağlı olarak düzenli bir şekilde değişir. Siyah cisim ısıtıldığında yaydığı ışımanın şiddeti artar. Yüksek sıcaklıkta kısa dalga boylu ışımalar oluşurken düşük sıcaklıkta uzun dalga boylu ışımalar olur. Işıma şiddetinin, ışımanın dalga boyuna bağlı olarak değişmesi de dalga modeliyle açıklanamayıp tanecik modeliyle açıklanır.

 

Yorumlar

Free Porn Video