Kuvayi Milliye Nedir? Özellikleri, Hareketi Ve Önemi Hakkında Bilgi

 

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali Türk milleti tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. İşgal yurt genelinde düzenlenen mitinglerle protesto edildi. Ege Bölgesi’nde de halk Yunanlıların ve yerli Rumların saldırılarına karşı kendisini savunmak üzere silahlı Kuvayımilliye birlikleri kurmak için harekete geçti. Denizli’de, İzmir’in işgalinden yaklaşık 4 saat sonra yapılan mitingde halk silahlı mücadeleye geçme kararı alarak resmi’ makamlardan silah talebinde bulundu. Yanda bu mitingde konuşan Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi’nin sözlerinin bulunduğu kitabeyi ve Denizli’de onun için yapılmış anıtı görüyorsunuz.

17 Mayıs’ta da Burdur Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey bağlı olduğu komutanlığa bir telgraf göndererek Kuvayımilliye birliği kurmak için izin istedi. O, telgrafında, halkın mutlaka silahlandırılması gerektiğini ve emir verilirse İtilaf Devletlerinden gizli biçimde büyük bir gönüllüler teşkilatı kurabileceğini bildirdi. İzmir’in işgali üzerine Denizli ve Burdur’da ortaya çıkan silahlı mücadele fikri kısa sürede Batı Anadolu’nun her tarafına yayıldı. Böylece pek çok yerde irili ufaklı Kuvayımilliye birlikleri kuruldu. Her yaştan eli silah tutan gönüllülerin oluşturduğu bu birliklere bazı yerlerde subaylar, bazı yerlerde ise Demirci Mehmet Efe ve aşağıda kısa öz geçmişini gördüğünüz Yörük Ali Efe gibi yerli halktan liderler komuta ediyordu.

Türk milletinin kendi imkanlarıyla oluşturduğu Kuvayımilliye birliklerinin Milli Mücadele içinde önemli bir yeri vardır. Bu birlikler İzmir’e çıkan ve iç bölgelere doğru yayılmak isteyen Yunan kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele ettiler. Sayı ve silah bakımından çok güçlü olan düşman kuvvetlerinin hızını yavaşlattılar. Düzenledikleri baskınlarla Yunanlıları yıprattılar ve onların ilerleyişini yer yer durdurmayı başardılar. Kuvayımilliyeciler işgalcilere karşı mücadele ederken bir yandan da Büyük Millet Meclisine karşı çıkan iç ayaklanmaların bastırılmasında önemli görevler üstlendiler.

 
 

Yorumlar