Sesin Yansıması Nedir? Nasıl Olur? Nerelerde Kullanılır? Örnekler

 

Topunuzu duvara doğru atarsanız top duvara çarpar ve size geri döner. Ses dalgaları da her yönde yayılırken bir engelle karşılaşırsa engele çarpıp bulunduğu ortama geri döner. Ses dalgalarının bir engele çarpıp bulunduğu ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Sesin yansıması, duvara çarpan topun geri dönmesine benzetilebilir. Ancak duvara çarpan ses dalgalarının bir kısmı duvar tarafından iletilirken bir kısmı ortama yansır, Bir arkadaşınızla sınıfta ve okulunuzun bahçesinde aynı ses şiddetiyle konuştuğunuzda onu sınıfta daha rahat işitebildiğiniz halde bahçede işitmekte zorlandığınızı farketrnişsinizdir. Bunun nedeni, sınıfın duvarlarının ses dalgalarının bir kısmının yayılmasını engelleyerek yansıtması ve ortama geri dönmesini sağlamasıdır. Sınıfın duvarlarına çarpan ses dalgalarının bir kısmının yansıması ile duyulan ses daha şiddetli olur.

Sesin Yansıması Nedir? Nasıl Olur? Nerelerde Kullanılır? Örnekler

Bahçede ise ses dalgalan her yönde yayılmasını sürdürürken bir engelle karşılaşmaz ve ses yansıması olmadığı için kulağınıza gelen sesin şiddeti daha az olur. Bunun sonucunda da arkadaşınızın sesini işitmekte zorlanırsınız. Düzgün yüzeylerden yansıyan ses, pürüzlü yüzeylerden yansıyan sesten daha şiddetli duyulur. Bunun nedeni, düzgün yüzeylerden yansıyan sesin ayni doğrultuda, pürüzlü yüzeylerden ise sesin farklı doğrultularda yansımasıdır. Düzgün yüzeylerden yansıyan ses aynı doğrultularda yayıldığı için işitilen sesin şiddeti yüksektir. Pürüzlü yüzeylerden yansıyan ses ise farklı doğrultularda yansıdığı için işitilen sesin şiddeti düşüktür.

 

Bazı canlılar yaşamlarını sürdürürken sesin yansıma özelliğinden yararlanır. Örneğin yarasalar, karanlıkta yollarını bulmak ve aylarının yerini belirlemek için çıkardıkları seslerden .'”yararlanır. Yarasaların çıkardıkları sesler yayılırken karşılaştığı nesnelere çarpar ve geri yansır. Yarasalar böylece geniş. kulakları sayesinde yansıyan ses dalgalarını toplar, yollarını bulur ve aylarının yerini tespit eder. Yunuslar birbirleriyle çıkardıkları seslerle haberleşir. Bir nesneye çarpan ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlanarak aylarının yerini belirler,

Bazı durumlarda sesinizi bir süre sonra tekrar işitmiş olabilirsiniz. Örneğin uzun ve boş bir koridorda yürürken ayak seslerinizi iki kez işitebilirsiniz. Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarpıp yansıması sonucu sesin yeniden işitilmesine yankı denir. Bir sesin yankısının oluşabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az 17 metrelik mesafenin olması gerekir. Ses kaynağı ile engel arasındaki uzaklık daha az olursa kaynakta oluşan ses ve yansıyan ses birbirinden ayırt edilemez ve yankı oluşmaz. Yankı oluşabilecek yerler genellikle sert yapıda olan büyük duvarlar ve derin vadilerdir.

 

23 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.