Felsefe

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir? Ressamları Ve Eserleri

Romantizmin bir değişik şekli olan dışavurumculuk, gerçekçi görüşün yerine sanatçının öznelliğini ön plana getiren bir akımdır. 19. yüzyılın sonunda 1900’ün süsleme anlayışıyla çeşitli ülkelerde sürdürülen simgecilik, anlam’a görünüşten çok yer veren bir sanat anlayışının özlemini ortaya koymuştur. Fakat simgeciliğin kendi grafik olanaklarına, dengeli düzenlemelerine Devamını Oku...

Minimalizm Nedir? Ne Demek? Özellikleri Hakkında Bilgi

Plastik sanatlar tarihinin litaratüründe genellikle soyut dışavurumculuğun bittiği noktada Minimal Art başlar. Bu tavrın sona erdiği yerde ise Conceptual Art (Kavramsal Sanat) ve Land Art (Arazi Sanatı) devreye girer. Minimal Art ile resme ve heykele bambaşka bir disiplinleşme gelmiş, bu iki plastik sanatlar alanıyanlarına Devamını Oku...

Empresyonizm (İzlenimcilik) Nedir? Özellikleri, Ressamları Ve Eserleri

Manet, Degas, Monet Renoir, Toulousse Lautrec ve Bonnard. Akademik resmin şekil ve yöntemlerine karşı olarak gerçeğe ve doğaya yaklaşmak düşüncesiyle 19. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen bu akım, gerçekçilikten doğmuştur. 1871’de Monet, Pissarro ve Sisley, Londra’da bulunuyorlardı. Monet, eski akademik yapının resim tavrına karşı Devamını Oku...

Hiperrealizm (Yüksek Gerçekçilik) Nedir? Nasıl Yapılır? Teknikleri

Amerika’dan çıkıp, hızla bütün Avrupa’ya yayılan bu üslup, özellikle heykelde en çarpıcı anlatımını bulur. Büyük ölçüde Pop Art’tan kaynaklanmış bir akım olan Yüksek Gerçekçilik, 1960’lı yılların sonuna doğru ortaya çıkmıştır. Temel çizgilerini, çağdaş günlük yaşamla uyumluluğunu, soğukluğunu, mesafeli konumunu ve mesela püskürtmeli hava tabancasıyla Devamını Oku...

Bilimsel Yöntem Nedir? Basamakları Ve Özellikleri Nelerdir? Konu Anlatımı

Bir bilginin bilimsel olarak kabul edilmesi yöntemsel olmasına bağlıdır. Bilim insanları, bir problemin çözümünde farklı yöntemler kullanabilirler. Problemin niteliği, bilim insanının olaya bakış açısı ve hayal gücü ayrıca içinde bulunulan şartlar bilimsel çalışma sırasında hangi yöntemin kullanılacağını belirler. Bilimsel bilgiye ulaşabilmek için tümevarım, tümdengelim Devamını Oku...