Dalton Atom Modeli Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

 

Dalton Atom Modeli Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir Hakkında BilgiDalton Atom Modeli Kimyasal tepkime ile bileşiklerin oluşumunu açıklayan Lavoisier’nin ve Proust’un oluşturduğu bu iki yasayı değerlendiren John Dalton (Con Daltın) kendi adıyla anılan modelde maddenin gözle görülemeyen, gerçekte var olduğunu düşündüğü atomlardan oluştuğu fikrini ileri sürmüştür. İleri sürdüğü bu modelde eksiklikler ve yanlışlar da yer almaktadır.

Dalton atom teorisine göre:

  • Madde, çok yoğun, bölünemez ve yok edilemez atomlardan oluşmuştur.
  • Bir elementin atomları şekil, kütle, büyüklük bakımından birbirinin aynıdır.
  • Bir elementin bütün kimyasal tepkimelere katılabilen en küçük parçası atomdur. Atomlar parçalanamaz veya oluşturulamaz. Tepkimelerde atomların sadece düzenlenişi değişebilir. Bu nedenle tepkimelerde atomların sayıları, cinsleri ve kütleleri korunur.
  • Farklı element atomlarının birleşmesiyle moleküller oluşur. Bir bileşiğe ait moleküller birbirinin aynıdır.

Dalton atom teorisinin eksiklikleri ve yanlışları:

  • İzotop atom kavramını,
  • Atomun parçalanmasını,
  • Atomun boşluklu yapısını,
  • Atomun yapısındaki elektriksel yapıyı, ve taneciklerin elektriksel yüklerini  açıklayamamıştır.

Dalton Atom Modeli’nde “Bir elemente ait atom bölünemiyorsa kimyasal tepkime öncesinde var olan atomlar, tepkime sonrasında da var olmalıdır.” diye düşünmüş ve bu durumda kütlenin değişmeyeceği sonucuna ulaşarak Kütlenin Korunumu Yasası’nın daha iyi tanımlanmasına olanak sağlamıştır. Bir elementin bütün atomlarının kütlece aynı olduğunu düşünen Dalton, aynı bileşikte yüzde bileşimin tek bir değer alması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu görüşüyle Sabit Oranlar Yasası’nı desteklemiştir. 9. sınıfta öğrendiğiniz gibi bu yasalardaki bilgileri değerlendirip tamamen düşünsel olarak Katlı Oranlar Yasası’nı ifade etmiştir. Kütlenin Korunumu, Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Yasaları maddenin kimyasal değişimlerdeki davranışlarını tanımlarken, bu değişimlerde gerçekleşen tepkimelerde maddenin neden böyle davrandığını Dalton Atom Teorisi açıklar.

 

Yorumlar

Free Porn Video