Cumhuriyet Halk Fırkası Kuruluşu, Özellikleri Ve Sonuçları

 

Cumhuriyet Halk Fırkası Kuruluşu, Özellikleri Ve Sonuçları ; 23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisinde farklı siyasi görüşlere ve düşüncelere sahip milletvekilleri vardı. Mustafa Kemal aralarında siyasi anlaşmazlıklar bulunan bu milletvekillerini bir grup disiplini altında birleştirmeye çalıştı. Bunun mümkün olamadığını görünce de kendisine yakın milletvekilleriyle beraber Mecliste Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunu kurdu. Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak tarihi görevini tamamlayan I. TBMM 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesine karar verdi.Yapılan seçimlerde milletvekilliklerine genellikle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin üyeleri seçildi. Mustafa Kemal’e göre yeni dönemde Meclisin öncelikli görevi devlet ve toplum kurumlarını çağdaşlaştırmak olmalıydı.

Başka bir deyişle II. TBMM bir inkılaplar meclisi olacaktı. Bunun için de aralarında görüş birliği bulunan ve temel kanunların çıkarılması sırasında birlikte hareket edecek milletvekillerinden oluşan bir siyasi gruba ihtiyaç vardı. İşte Mustafa Kemal bu ihtiyacı gidermek amacıyla 9 Eylül 1923’te Halk Fırkasını kurdu.

Halk Fırkasının kuruluş amacı ;

parti tüzüğünde heıkimiyetin halk tarafından ve halk için uygulanmasına rehberlik etmek ve Türkiye’yi uygar bir devlet halinde yükseltmek ve Türkiye’de bütün kuvvetlerin üstünde kanunun koruyuculuğunu hakim kalmaya çalışmak.” şeklinde ifade edilmiştir. Parti, cumhuriyetin ilanından sonra, önce Cumhuriyet Halk Fırkası ardından da Cumhuriyet Halk Partisi adlarını almış ve kurduğu hükümetlerle 1950 yılına kadar kadar iktidarda kalmıştır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video