Topkapı Sarayı Hakkında Bilgi | Tarihi Ve Özellikleri

İstanbul’daki ilk Osmanlı sarayıdır. Dünyada, günümüze kadar gelebilmiş sarayların en eskisi ve genişidir. Tarihi İstanbul üçgen yarımadası en uç noktasında, Sarayburnu sırtlan üzerinde, şehrin birinci tepesinde, Zeytinlik adı verilen bölgede kurulmuştur. Konumu, Haliç’i, Boğaziçi’ni ve Marmara denizini gören, çok güzel manzaralı, İstanbul’un ilk kuruluş yeri olarak bilinen akropol tepesidir. Saray, 5 km.’yi bulan surlarla çevrili, … Read more

Sultan Ahmet Camii Hakkında Bilgi | Tarihi Ve Özellikleri

Sultan Ahmet Camii Hakkında Bilgi Tarihi Ve Özellikleri

17. yüzyılın en önemli eserinden biri olan Sultanahmet Camii, Mimar Sinan’ dan sonra Türk mimarlığının meşalesini eline alan Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa tarafından yapılmıştır. Mehmet Ağa bu camiiyi inşa ederken Sinan’ın Şehzade Camii’ni göz önünde tutmuş, ancak onun şemasını çok daha ileriye götürmüştür. Dönemin 14 yaşındaki genç padişahı Sultan I. Ahmet zamanında gerçekleşen Zitvatorok Barış … Read more

Ayasofya Camii (Müzesi) Hakkında Bilgi | Tarihçesi Ve Özellikleri

Ayasofya Camii (Müzesi) Hakkında Bilgi Tarihçesi Ve Özellikleri

Ayasofya Müzesi, M.S. 537 yılında Bizans imparatoru I. Jüstinyen tarafından İstanbul’un şehir merkezinde katedral olarak yaptırılmıştır. İsmi Yunanca’da Kutsal Bilgelik anlamına gelmektedir. Ayasofya 532-537 yılları arasında, 6 yılda tamamlanarak Dünya’nın en eski ve en hızlı inşa edilen katedrali ünvanını almıştır. Binanın Aralık 557 depreminden sonra zayıflayan kubbesi Mayıs 558’de çökünce, farklılaştıralarak yeniden inşa edilmiştir. 55,60 … Read more

Taç Mahal Hakkında Bilgi | Tarihçesi Ve Özellikleri

Taç Mahal Hakkında Bilgi | Tarihçesi Ve Özellikleri

Taç Mahal, Hindistan Türk İmparatorluğu’nun Timuroğulları hanedanının. 5. hükümdarı Şah Cihan (1593-1666) tarafından, o zamanki imparatorluğun baş-kenti olan Delhi’nin 193 km güneyinde bulunan Agra şehrinde, Yamuna Nehri’nin kıyısında yaptırılmıştır. Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve en güzel anıt olarak kabul edilen bu anıt mezar, Şah Cihan’ın büyük bir aşkla sevdiği eşi Ercümend Banu’nun (Mümtaz … Read more

Galata Kulesi Hakkında Bilgiler, Tarihi Ve Özellikleri

Galata Kulesi Hakkında Bilgiler, Tarihi Ve Özellikleri

1348 yılında Cenevizliler tarafından yapılan Galata Kulesi Osmanlı’nın ilk dönemlerinde Yeniçeriler tarafından kullanılıyordu. 16. yy’da ise Kasımpaşa’daki tersanelerde çalıştırılan tutsakların barındırıldığı yer olarak kullanılmaya başlandı. Daha sonra Sultan III. Murat’ın izni ile Türk Astronomu Takiyüddin tarafından kuleye bir rasathane kurulmuş, fakat bu rasathane de kurulduktan kısa bir süre sonra 1579’da kapatılmıştır. Galata Kulesi Osmanlı döneminde, … Read more

Free Porn Video