Milli Edebiyat Dönemi Nedir? Oluşumu, Özellikleri, Sanatçıları Ve Eserleri

Milli Edebiyat Dönemi Nedir Oluşumu, Özellikleri, Sanatçıları Ve Eserleri

Milli Edebiyat hareketinin temelleri XIX. yüzyılın sonlarıyla XX. yüzyılın başlarında atılmıştır. Türklük konusundaki dağınık araştırma ve çalışmalar, 1890’lar da bir bütünlüğe ulaşır. 1876’da Sırpların ayaklanmasıyla başlayan Balkanlar’daki bağımsızlık hareketleri, panslavizm düşüncesinin güçlenmesi, Osmanlı mparatorluğundaki çözülmeyi hızlandırmış, 1880 Berlin Antlaşması ve bu antlaşmayı izleyen yıllarda imparatorluk sürekli gerilemiştir. 1894’te Ermeni olayları patlar, 1895’te Avrupa devletlerince desteklenen … Read more

Free Porn Video