Çanakkale Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Tarihi Ve Önemi Hakkında Bilgi

 

Çanakkale Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Tarihi Ve Önemi Hakkında BilgiMustafa Kemal, ısrarlı çabaları sonucunda 1915 yılı başlarında Tekirdağ’da yeni kurulacak olan 19. Tümen Komutanlığına atandı. Bunun üzerine hemen İstanbul’a geldi. Oradan da karargâhını kuracağı Gelibolu Yarım adası’ndaki Maydos’a (Eceabat) hareket etti. Aynı günlerde İngiltere ve Fransa da İstanbul’u alarak Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak ve müttefikleri Rusya’ya yardım ulaştırmak için donanmalarını Çanakkale Boğazı önlerine göndermişlerdi. 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’na giren müttefikler, Boğaz’a döşenmiş mayınlar ve Türk topçusunun isabetli atışları karşısında ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar.

Boğaz’ı deniz yoluyla geçemeyeceklerini anlayınca da 25 Nisan 1915’ten itibaren Gelibolu Yarımadasının Arıburnu bölgesine asker çıkararak kara harekâtını başlattılar. Müttefikler denizde olduğu gibi karada da güçlü bir savunmayla karşılaştılar. Bu savunmada en önemli rolü 19 Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal üstlendi.

Çanakkale Savaşları Mustafa Kemal’in kararlılığını ve komutan olarak yeteneklerini sergilediği örneklerle doludur. Aşağıda bu örneklerden bazıları anlatılmaktadır: “Çanakkale Harekatı’nın başlangıcı, itilaf Devletleri bakımından seferin en acı olayıdır. Çünkü ilk çıkarma anında, bölgede, deha sahibi genç bir komutan hazır bulunuyordu. Bu komutan olmasaydı Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar, şüphesiz hakim bölge olan Conkbayirı’m o sabah ele geçirebilirler ve muharebenin kaderini daha o zaman, o yerde tayin edebilirlercli…”

 

Mustafa Kemal, Conkbayırı Savaşı sırasında askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz Ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.”  diye seslenerek onların kahramanca savaşmasını sağladı. Böylece çıkarmanın daha ilk gününde saldırıyı durdurmayı başardı.

Mustafa Kemal, çıkarmanın yapılacağı yeri doğru tahmin etmiş, sorumluluk üstlenmiş, hızla verdiği kararları büyük bir enerji ve cesaretle uygulamıştı. Böylece Conkbayırı’nı tutarak baskın’ boşa çıkarmış ve düşmanı kıyıya çivilemişti. Bu başarılarından dolayı da rütbesi albaylığa yükseltilmiş ve Anafartalar Cephe Grubu Komutanlığına getirilmişti.

Müttefikler 6 Ağustos’tan itibaren Arıburnu’na yeniden çıkarma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal de birliklerin’ 10 Ağustos sabahı karşı taarruza geçirerek onları geri püskürttü. Onun “Anafartalar Kahramanı” olarak tarihe geçmesini sağlayan bu zaferin ardından müttefikler işgal ettikleri yerlerde tutunamayacaklarını anladılar. Bir süre sonra da Gelibolu Yarım adası’ndan çekildiler. Mustafa Kemal, Anafartalar’da üstlendiği sorumluluğun gerekçesini “Böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey değildir. Fakat ben, vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim.” sözleriyle açıklamıştır.

 

Çanakkale’deki başarılarıyla askeri dehasını ortaya koyan Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nda da Türk ordusunun başkumandanı oldu. O, ordularımızın başında Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerini kazanarak Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında en büyük rolü oynadı. Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında Türk milletine önderlik eden Mustafa Kemal, zaferden sonra da Türk milletinin her alanda çağdaşlaşmasını hedef alan inkılapları gerçekleştirdi.

 

Yorumlar

Free Porn Video