Bulaşıcı Hastalıklar Nasıl Bulaşır? Korunma Yolları Nelerdir?

 

Bulaşıcı Hastalıklar Nasıl Bulaşır Korunma Yolları NelerdirÇocukluk çağı, insanların bulaşıcı hastalıklara en sık yakalandıkları dönemdir. Son yıllarda kullanılan ilaçlar ve alınan genel önlemler sayesinde bulaşıcı hastalık sıklığı, özellikle gelişmiş ülkelerde belirgin derecede azalmıştır. içme ve kullanma sularının temizliği ile tifo ve kolera gibi öldürücü hastalıklar kontrol altına alınmıştır. Yaygın aşılama ile çiçek hastalığı tümüyle ortadan kaldırılmış ve çocuk felcinde de yok edilme aşamasına gelinmiştir.


Hastalıkların Bulaşma Yolları

  • Su ve besinlerle (beslenme ve dışkılama)
  • Hava yoluyla
  • Kan yoluyla
  • Vektörler yoluyla
  • Cinsel ilişki yoluyla
  • Temas yoluyla

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

Sağlık eğitimi, korunma yöntemlerinin ilk basamağıdır. Kişilere hastalıkların bulaşma yolları anlatılıp korunmada en başta gelen yöntem olan bireysel temizlik öğretilmelidir. Özellikle el yıkamanın önemi vurgulanmalıdır. Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıkları çok önemlidir. Mikropların bulaşma olasılığını azaltmak için elleri sık yıkamak gerekir. Kişisel hijyen bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı öz bakım uygulamalarını içerir. Kişisel bakım ve hijyen, bireyden başlayarak genele yayılan temizlik zincirindeki en önemli halkalardan biridir. Ortak kullanım alanlarında çapraz bulaşmayı önlemek için kişisel hijyene gereken önem verilmelidir.

Bağışıklama: Kişileri bağışık hale getirerek hastalıklardan korumaktır. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık vardır.

 

a) Aktif bağışıklık; canlının hastalık geçirdikten sonra kazandığı bağışıklıktır. Yani insan hasta olduktan sonra vücut hastalığa sebep olan mikroplara karşı kendiliğinden bağışıklık kazanarak bu mikropları yener ve ömür boyu bağışıklık sürer.

b) Pasif bağışıklık; aşı yoluyla yapılan bağışıklıktır. Yan etkisi azaltılmış mikropların canlı vücuduna aşı yapılarak verilmesiyle oluşur.

Aşı: Vücuda önceden belli maddeler (ölü mikrop, canlı mikrop, mikrop antijenleri gibi) verilerek kişide belli hastalıklara karşı özel dayanıklılık durumu geliştirme işlemidir. Aşı ilaç değildir. Hastalıkların önlenmesinde kişiye yönelik önlemlerden biri aşılamadır. Aşısı bulunan hastalıklardan büyük ölçüde korunmak mümkündür. Aşılama ile kişi henüz anne karnında, yeni doğan döneminde ya da çocukluk dönemindeyken çeşitli hastalıklardan korunur. Hayatın her döneminde uygulanabilecek aşılar vardır. Aşılar, dozuna ve aşı takvimine uygun olarak yapıldığında kişiyi belirtilen hastalığa karşı korur.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video