Biyoteknolojinin Tarihi Gelişimi, Tarihçesi Hakkında Bilgi

Biyoteknolojinin Tarihi Gelişimi, Tarihçesi Hakkında Bilgi

Biyoteknolojinin Tarihi Gelişimi, Tarihçesi Hakkında BilgiBiyoteknolojinin Tarihi Gelişimi, insanlık tarihi kadar eski bir uygulama alanıdır. MÖ insanların maya bakterileri ile ilk mayalanmaları gerçekleştirimesiyle biyo-teknolojik uygulamalar başlamış oldu. Mikroskobun keşfi ile birlikte hücrenin görülmesi biyo-teknoloji uygulamalarını yeni bir aşamaya geçirmiştir. İlk aşıların geliştirilmesi, penisilinin keşfi tarih boyunca biyo-teknoloji uygulamalarının devam ettiğini kanıtlar. DNA’nın keşfi ile birlikte moleküler biyoloji ve ona bağlı olarak biyo-teknoloji uygulamaları yeni bir ivme kazanmıştır.

1950’li yıllardan itibaren moleküler biyoloji, moleküler genetik alanlarında gerçekleşen hızlı ilerlemelere bağlı olarak çok büyük bir önem kazanmıştır. 1970’li yıllarda ise moleküler biyo-teknolojinin ürün bazındaki başarıları, dikkatlerin biyo-teknoloji üzerinde odaklanmasına neden olmuştur. Biyoloji ve genetikteki bu gelişmeler sonucunda, moleküler düzeyde gerçekleştirilen genetik olaylar ile verimliliğin artırıldığı ve yeni ürünlerin üretilebildiği “modern biyo-teknoloji” doğmuştur. Modern biyo-teknoloji dönemi denilen bu dönemin 21. yüzyıla damgasını vuracak bir dönem olduğu bilim çevrelerinde dillendirilmektedir.

Biyo-teknolojinin 21. yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilmesinin başlıca nedenleri ulaştığı düzey, kapsadığı alan ve kullandığı materyalin insan dahil tüm canlı organizmalar olması biçiminde açıklanmaktadır. Biyo-teknoloji yeniliklere açık, gelişme potansiyeli sınırsız olan, moleküler biyolojiyi temel alan bilimsel araştırmalara ve moleküler biyoloji alt yapısına bağımlı bir teknolojidir. Bu alanda meydana gelecek gelişmelerin bir önceki yüzyıldan çok daha hızlı gerçekleşeceği düşünülmektedir.

….


7 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.