Birinci İnönü Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Tarihi Ve Önemi

 

Birinci İnönü Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Tarihi Ve ÖnemiBatı Cephesi’nde düzenli ordunun kurulması kararı, o zamana kadar serbest hareket etmeye alışmış bazı Kuvayımilliye liclerlerinde rahatsızlık yarattı. Bu liderlerden biri olan Çerkez Ethem kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte düzenli orduya katılmayı reddederek ayaklandı. Ancak üzerine gönderilen düzenli ordu birlikleri karşısında tutunamayarak Yunanlılara sığınmak zorunda kaldı. Batı Cephesi’nde Çerkez Ethem’in neden olduğu iç savaş sürerken Bursa’da bulunan Yunan kuvvetleri bu durumdan yararlanmak istediler. Yunanlılar hem düzenli ordunun daha fazla güçlenmesini önlemek hem de Eskişehirli alarak Ankara’nın İstanbul ve Batı Cephesi ile bağlantısını kesmek amacıyla ilerleyişe geçtiler.

6 Ocak 1921’de başlayan Yunan taarruzu, Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey’e bağlı kuvvetler tarafından Eskişehir’in batısındaki İnönü mevkisinde durduruldu. 10 Ocak 1921’de burada yapılan savaşta ordumuz Yunanlıları yenilgiye uğratarak Bursa’ya doğru geri çekilmek zorunda bıraktı. Birinci İnönü Savaşı’na Büyük Millet Meclisinden bazı milletvekilleri de er olarak katıldılar. Böylece ordu ile millet arasındaki dayanışma ve bütünleşmenin güzel bir örneğini verdiler. Birinci İnönü Zaferi’yle düzenli ordumuz Batı Cephesi’ndeki ilk başarısını kazandı. Yurdun her tarafında büyük bir coşku ile kutlanan bu zafer TBMM’de büyük bir heyecan yarattı.

Mustafa Kemal, meclisin 13 Ocak 1921 tarihli toplantısında bu heyecanını “Cennetten vatanımıza bakan merhum Namık Kemal, Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini/Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini, demişti. İşte ben bu kürsüden, bu yüksek meclisin başkanı olarak bütün millet adına diyorum ki: Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.” sözleriyle dile getirmiştir.Birinci İnönü Zaferinden sonra Büyük Millet Meclisinin otoritesi daha da güçlendi. Ayrıca Türk milletinin düzenli orduya güveni ve desteği ile kurtuluşa olan inancı arttı. Bu savaşta kazandığı zaferden dolayı yanda kısa öz geçmişi verilen Albay İsmet Bey’in rütbesi generalliğe yükseltildi. Diğer yandan zaferi izleyen günlerde Çerkez Ethem’in çıkardığı isyan da bastırıldı ve kuvvetlerinin bir bölümü düzenli orduya katıldı.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video