Behçet Hastalığı Nedir? Nasıl Bulaşır? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

 

Behçet Hastalığı Nedir? Nasıl Bulaşır? Nedenleri, Belirtileri ve TedavisiBehçet Sendromu yada Behçet Hastalığı, tekrarlayan ağız ve cinsel organlarda yaralarla, göz, deri, eklem, damar ve sinir sistemi tutulumuyla nedeni bilinmeyen bir damar iltihabıdır. Behçet dünyanın bazı yerlerinde daha sıktır. Behçetin coğrafik dağılımı tarihi ipek yolu ile örtüşür. Japonya, Kore, Çin, İran, Türkiye, Tunus ve Fas gibi Uzak Doğu, Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde bulunan ülkelerde daha çok görülür. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 20-35’tir. İki cinsiyet arasında eşit dağılmıştır fakat erkeklerde daha ağır seyreder. Hastalığın sık görüldüğü ülkelerin başında 4/1000 prevalansı ile ülkemiz gelmektedir.

Hastalığın Sebepleri Nelerdir?

Hastalığın nedenleri bilinmemektedir. Behçet’in gelişiminde genetik yatkınlık rol oynayabilir. Herhangi bir tetikleyici neden yoktur. Hastalığın nedeni bilinmemektedir ve engellenmesi mümkün değildir. Bulaşıcı değildir. Son yıllarda özellikle Akdeniz anemisi-MEFV geni ilişkisinin gösterilmesinden sonra FMF ile Behçet hastalığı arasında da bir ilişki bulunabileceği öne sürülmüştür. Halbuki kontrollü klinik çalışmalar böyle bir ilişkiyi doğrulamamaktadır. Bunun yanında Behçet hastalığının en sık görüldüğü bir yöre olan Uzak doğu’da Akdeniz anemisi hemen hemen hiç görülmez.

Hastalığın Bulguları Nelerdir?

Behçet hastalığında en önemli hasar görme kaybıdır.

 

Hastalığın Tanısı Nasıl Konur?

Tanıda röntgen, BT, MRG, Sintigrafi ve romatizmal testler kullanılabilir.

Hastalığın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Behçet hastalığının tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Hastalığın kontrolünde bugün elimizde olan hem yeni ilaçları (TNF-alfa antagonistleri ve alfa-interferon gibi) hem de eski ilaçları (sitotoksit imunosüpresifler, siklosporin, kortizon, kolşisin ve talidomid gibi) daha iyi kullanmayı biliyoruz. Behçet hastalığında belki de en yaygın kullanılan ilaç olan kolsisin genellikle oral afdara etkilidir. Ancak aynı ilaç her iki cinste de eklem tutulması ve eritema nodosuma iyi gelmekte ve oldukça ilginç olarak sadece kadınlar arasında genital lezyonlara etkili olabilmektedir.

 

Yorumlar

Free Porn Video