Balkan Antantı Nedir ? Önemi, Amacı Ve Maddeleri Hakkında Bilgi

 

Balkan Antantı Nedir ? Önemi, Amacı Ve Maddeleri Hakkında Bilgi ; Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizde stratejik etkenlerin yanı sıra aramızdaki tarihi ve kültürel bağlar da belirleyici rol oynadı. Lozan Barış Antlaşması sonrasında bu bağları daha da güçlendirmek isteyen Türkiye, Balkan ülkeleriyle dostluk antlaşmaları imzaladı. Yunanistan ile aramızdaki nüfus mübadelesi sorununun çözümünden sonra Balkanlarda birlik oluşturma fikri güç kazandı. Bu yoldaki ilk adım ise 1930 yılında Atina’da toplanan Birinci Balkan Kongresi’nde atıldı.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve İtalya’nın doğuya Balkan Antantı Nedir ? Önemi, Amacı Ve Maddeleri Hakkında Bilgi , balkan antantı nedir kısaca ,balkan antantı ve balkan paktı, balkan antantı önemi, balkan antantı maddeleri, balkan antantı neden kuruldu ,balkan antantı sonuçları ,balkan antantı türkiye adına kim imzaladı ,balkan antantı kpssdoğru yayılmacı bir siyaset izlemesi Balkan devletlerini birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Bu yakınlaşma sonucunda Türkiye’nin öncülüğünde bir araya gelen bölge ülkeleri Balkan Antantı adıyla bir antlaşma imzaladılar. 9 Şubat 1934’te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında yapılan bu antlaşmayla söz konusu devletler birbirlerinin sınırlarına saygılı olduklarını ilan ettiler. Ayrıca birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle birlikte hareket etmeyecekleri ve antlaşma yapmayacakları konusunda güvence verdiler.


Balkan Antantı ile Türkiye, bölgesinde barışa ve güvenliğe ne kadar önem verdiğini bir kez daha göstermiştir. Atatürk de “Balkan birliğinin temeli ve hedefi, karşılıklı siyasi bağımsız varlığa saygı ile dikkat ederek ekonomik sahada, kültür ve medeniyet yolunda iş birliği yapmak olunca böyle bir eserin bütün medeni insanlık tarafından takdirle karşılanacağına şüphe edilemez.” diyerek bu girişimin dünya barışı için önemini vurgulamıştır.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video