Balık Burcu Özellikleri Erkek | Erkeklerde Balık Burcunun Özellikleri

 

Zodyak’taki yeri: Onikinci işaret
Süre: 21 Şubat- 20 Mart
Eleman: Su
Gezegen: Neptün

Balık-Burcu-Özellikleri-Erkek-Erkeklerde-Balık-Burcunun-ÖzellikleriBalık burcundan olan erkeklerin gerçek karakterini çözebilmek genelde oldukça zordur. Çünkü çekingen, içe kapanık, bir çeşit gizlilik içinde yaşayan insanlardır. Bu burcun erkeği pek tutkulu sayılmaz, var olan tutkularını açığa vurmaz. Paraya, yüksek mevkilere, şana önem vermez. Bunları aramaz, sahip olabilmek için gayret göstermez. İç dünyasına, düşlerine, duygularına değer verir. Bu yüzden de, örneğin, sayılı bir ozan, iyi bir yorumcu olabilir. Yaratıcı bir insandır ve özgür bir biçimde, özgür koşullar içinde kabiliyetini ortaya koymak için her tür baskıdan, disiplinden, giderek düzenden uzak kalmayı ister. Çok duyarlıdır, çabuk kırılır, acı çeker. Balık burcu erkeği kararsızdır ve kararsızlığından dolayı yaşamına kesin bir yön veremediğinden kesin ve sürekli bir başarıya ulaşamaz. Mücadeleden kaçınarak sessiz ve gösterişsiz, renksiz, adeta gizli bir yaşam sürmeyi yeğler.

Sevimli, içten bir insandır. Ne var ki, aşırı duyarlı ve içe kapanık oluşu onu, bazı durumlarda, zor bir kişi haline getirir. Sık sık derin düşünceye dalıp, dış dünyadan koparcasına herkesten uzaklaşır. Aslında insanları sever, yardımcı olmak ister, ama yetenekleri, en azından pratik yetenekleri buna uygun değildir. Zaman zaman bir çocuk kadar çaresiz kalır, yardıma, desteğe ve ilgiye sonsuz bir gereksinim duyar, fakat yine de bunu kimseye belirtmez. Balık burcu erkeği, daima duygularının tutsağıdır. Bu yüzden sık sık aşka kapılır. Alçak gönüllü olduğundan duygularını açıklamaktan çekinir, mutsuzluğa düşer. Garip, doğaüstü inançlara kapılır, hatta gizemsel eğilimlere kadar varabilir. Kadınsız yaşayamaz, adeta sürekli olarak bir kadına bağlı olma gereksinimi duyar. Sevgisiz, aşksız bir yaşam onun için yaşam değildir. Oysa duygularını pek açıklayamadığından çoğu zaman ya tek yönlü bir sevdanın kurbanı olur ya da sonuçsuz ilişkilere kapılır.

 

Balık burcu erkeğinin, duygusal açıdan, tek kurtuluş çaresi evliliktir. Bir kadının, bir ailenin getirdiği düzendir. Çok iyi bir koca, bir baba olmasını bilir, ancak pratik bir kişi olmadığından, ailesini zor durumlara da düşürebilir. Bu nedenle, aile düzeninde, kadın daima ağırlığını koyup dengeyi kurmak zorundadır. Balık burcu erkeği; duygularına, duyarlılığına ve iç dünyasının çalkantılarına bağlı olduğundan değişken bir insandır. İyimserlikle kötümserlik arasında bocalar. Ayrıl anda hem mutlu, hem de mutsuz olur. Sürekli olarak bir destek arar, ama aradığını sezdirmez, sezdirmekten de kaçınır. Buhranlı dönemlerinde içine kapanır ve herkesten kaçar. Kendi sorunlarını kimseden yardım dilemeden, kimseye güvenmeden tek başına çözmeye çalışır. Balık erkeği, yumuşak tavırlıdır. İlgiden ve destekten hoşlanan bir tiptir. Duygusaldır. Ama çift fikirli olduğu için kolay karar veremez.

Duyguları değişkendir. Güzelliklerden çabucak etkilenir. Aşık olduğunu zannedip hemen evlenir. Kısa süre sonra, yanıldığını anlarsa, karısından uzaklaşması mümkündür. Kendine uygun birini ararken sık sık sevgili değiştirecektir. Aslında ilk anda ideal bir sevgili gibi görünebilir. Fakat zamanla olumsuz yönleri ön plana çıktıkça ideal değil, yıpratıcı biri olduğu görülecektir. Bu erkek para konusunda son derece tutarsızdır. Ne kadar çok kazanırsa, o kadar çok harcar. Para biriktirmeyi aklından bile geçirmez. Bu nedenle de sıkışık durumlara girecek ve arkadaşlarından borç alacaktır. Balık burcu erkekleri içkiye düşkün de olabilirler. Gelişmemiş bir balık erkeği, içkiyi ve parayı eşinden, ailesinden daha çok sevebilir.

 

Yorumlar

Free Porn Video